Så kan Malmö minska sitt bidragsberoende

Press Releases - Published: 2020-06-22 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

I en debattartikel i gårdagens Kvällsposten kritiserar Ann-Cathrine Björk (ordförande MED Skåne) den bidragsbubbla som vuxit okontrollerat under många år i Malmö stad. Trots att endast 3 procent av Sveriges befolkning bor i Malmö betalar kommunen ut 10 procent av landets totala ekonomiska bistånd. Ann-Cathrine Björk och partikollegan Mikael Karlsson ger en rad konkreta förslag på hur Malmö kan ta sig ur bidragsberoendet. Bland annat föreslås en ökad användning av artificiell intelligens (AI).

Eskilstuna kommun lanserar ny e-tjänst och reviderar riktlinjerna för försörjningsstöd

Press Releases - Published: 2019-11-05 10:30 CET - Eskilstuna kommun

Den som har ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter att själv lösa situationen kan söka försörjningsstöd från kommunen. Försörjningsstödet är utformat för att täcka en skälig levnadsnivå i likhet med vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig.

Eskilstuna kommun reviderar riktlinjerna för försörjningsstöd

Press Releases - Published: 2019-11-04 09:00 CET - Eskilstuna kommun

Välkommen att träffa representanter från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som berättar om förändringar i riktlinjerna för försörjningsstöd. Förändringarna syftar till att upprätthålla rättssäkerhet och likvärdighet för invånarna. På presskonferensen berättar vi också om e-tjänsten för ansökan som lanseras 11 november.

-Vi ska ge människor ett bättre liv! Timrå ingår i ett projekt som bygger på evidensbaserad praktik för att stödja socialtjänstens utveckling

Press Releases - Published: 2018-06-18 09:16 CEST - Timrå kommun

Timrå är en av 26 kommuner som ingår i Sveriges kommuner och landstings (SKL) projekt Kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Projektet innebär att kompetensutveckla socialsekreterare utifrån evidensbaserad praktik för att de i sin tur ska ge människor som är i behov av försörjningsstöd ett bättre liv.

2,4 miljoner bättre än budget - färre försörjningsstöd betalas ut under 2017

Press Releases - Published: 2017-11-21 06:00 CET - Timrå kommun

– I år budgeterade socialförvaltningen 18 miljoner kronor men enligt prognosen landar vi på 15,6 miljoner. Det är 2,4 miljoner kronor bättre än budget, säger Ronny Rönnbäck, chef Individ- och familjeomsorgen, och fortsätter: – Vi har lyckats skapa ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, företagen och bra rutiner i vår egen verksamhet. Vi agerar utifrån ett koncerntänk, vilket effektiviserar de interna processerna och gör oss snabba och lönsamma.

Positivt resultat för försörjningsstöd

Press Releases - Published: 2017-06-21 09:26 CEST - Timrå kommun

Efter årets första fem månader redovisar Timrå kommun 10 % lägre kostnader för försörjningsstöd. Det motsvarar 1,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. I Timrå har man lyckats fokusera på rätt saker, vilket leder till att människor får sysselsättning.

Ny e-tjänst ska lättare ge svar om försörjningsstöd

Press Releases - Published: 2016-09-21 08:44 CEST - Timrå kommun

Från och med torsdag den 22 september 2016 kommer det att bli enklare för medborgaren att få information kring sitt försörjningsstöd. Då lanserar Timrå kommun den nya e-tjänst Ekonomiskt bistånd VISA.

Fler kan försörja sig själva i Eskilstuna

Press Releases - Published: 2015-04-15 06:30 CEST - Eskilstuna kommun

Smidigare handläggning för unga

Press Releases - Published: 2015-03-25 07:00 CET - Eskilstuna kommun