Närhälsan arrangerar internationell konferens om förebyggande av psykisk ohälsa hos barn och unga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-08 08:31 CEST - Närhälsan

Den 12-13 juni strålar internationellt namnkunniga forskare samman med praktiker och beslutsfattare på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Fokus för denna konferens är hur modeller för föräldrastöd, som forskning visar fungerar för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet, skall nå ut till de barn och unga som allra mest behöver dem.

Inbjudan att ta del av forskningsresultat om föräldrastödTack vare familjer i Göteborg vet vi nu mer om effekterna av föräldrastöd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-29 15:56 CEST - Närhälsan

Psykisk ohälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem och den beräknas kosta 4 procent av Sveriges BNP årligen. 2012 utarbetade Socialdepartementet därför PRIO-mål, riktade insatser inom området psykisk ohälsa där en prioriterad målgrupp är barn och unga. Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa har i samverkan med sex stadsdelar i Göteborg och Karolinska Institutetsedan 2011 genomfört en forskningsstudie på effekterna av två olika föräldrastöd.