En miljon till doulaverksamhet i centrala och Västra Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-25 16:02 CET - Västra Götalandsregionen

Som ett led i att möta den ökade flyktingströmmen till Sverige och Västra Götaland beslutade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att bevilja föreningen Födelsehuset bidrag på en miljon kronor för Doula & kulturtolkverksamhet i centrala och västra Göteborg. Genom sin vårdöverenskommelse med Angereds närsjukhus finansierar nämnden sedan tidigare motsvarande verksamhet i nordöstra Göteborg.

26 miljoner till akuta åtgärder gällande flyktingsituationen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-18 13:19 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ska avsätta 26 miljoner kronor av statsbidraget till att hantera flyktingsituationen. Åtgärderna nu är bland annat att öka ersättningen till enheter som utför hälsoundersökningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att det ska utredas om ett kunskapscentrum för migration och hälsa ska inrättas.

Klarar flyktingsituationens ökade belastning, än så länge

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 14:55 CEST - Västra Götalandsregionen

I nuläget är det ingen nämnvärd ökad belastning på sjukhusen men det är ett ökat tryck på vårdcentraler och akut tandvård. Vissa mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar har fått ett kraftigt ökat tryck men detta är mycket ojämnt mellan orter och enheter.