Universell utformning saknas i regeringens forskningsproposition

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-21 12:04 CET - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige välkomnar flera av de satsningar som föreslås i regeringens forsknings- och innovationsproposition som kom i förra veckan. "Flera av förslagen är viktiga för våra medlemsgrupper, inte minst ökad forskning inom primärvården”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. ”Samtidigt förstår vi inte den generella avsaknaden av universell utformning som ett väsentligt bidrag i de stora samhällsutmaningar som lyfts fram i proppen, inte minst när det gäller digitalisering.”

Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-13 07:07 CET - Funktionsrätt Sverige

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året. ”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Nu ska Funktionsrätt Sverige och RFSU kartlägga sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-07 08:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Hur ser sexlivet ut för den som har en funktionsnedsättning? Och får personer med funktionsnedsättning samma information om kropp och sex som andra? Det ska RFSU och Funktionsrätt Sverige ta reda på i en ny stor enkätundersökning med flera tusen deltagare.

Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-06 15:42 CET - Funktionsrätt Sverige

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

”Sluta tillgängliggör samhället”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-15 15:41 CET - Funktionsrätt Sverige

Det är ingen slump att Sveriges framtidsminister Kristina Persson, i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030, har sin inriktning på ett framtida inkluderande och hållbart samhälle. Medvetenheten ökar om att enskilda insatser för tillgänglighet och miljö inte når hela vägen fram, hur många och hur omfattande de än görs.

Agenda 2030 förutsätter en inkluderande demokrati

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-19 10:41 CET - Funktionsrätt Sverige

Idag firar vi En dag för alla

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 08:06 CET - Funktionsrätt Sverige

En Dag för Alla.

Äntligen - förslag till europeisk tillgänglighetslag lanserad!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-02 11:21 CET - Funktionsrätt Sverige

”Handikappförbunden välkomnar lagen, som har potential att förbättra livsvillkoren för 80 miljoner människor med funktionsnedsättningar i Europa.”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.