Skärpta krav på tillgänglighet är nödvändiga för en hållbar utveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-24 10:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Sverige har i modern tid inte investerat så lite i framtiden som vi gör nu. Regeringens presenterade förslag till statsbudget förändrar inte den bilden. Framtidens dom över 2010-talet kommer att bli hård.

Tillgänglighet lönar sig – vi har räknat på det!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-27 15:56 CEST - Funktionsrätt Sverige

Det lönar sig att göra rätt från början. Ett otillgängligt samhälle kostar, både i ogenomtänkta investeringar och i onödig ohälsa. På en presskonferens i Almedalen den 2 juli presenterar Lika Unika tillsammans med Handikappförbunden, rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats av Dan Andersson, f d chefsekonom på LO. Den visar att vinsterna med ett tillgängligt samhälle är större än vad som framkommit tidigare.

Riksdagen röstar om bristande tillgänglighet som diskriminering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-13 09:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Sanningens stund närmar sig. Kommer riksdagsledamöterna hålla sina vallöften när kammaren röstar om bristande tillgänglighet ska täckas av diskrimineringslagen på torsdag?  Arbetsmarknadsutskottet har i ett betänkande föreslagit ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag där bristande tillgänglighet omfattas av diskrimineringslagen. Frågan har utretts vid ett flertal tillfällen. En majoritet i utskottet menar att det räcker för att genomföra ett lagförslag. M, FP, C och KD reserverar sig, trots att tre av allianspartierna ställt sig bakom en lag. Debatten i riksdagen beräknas börja sent på onsdag 13 juni, cirka klockan 19. Votering och beslut är planerat till dagen efter, den 14 juni klockan 16.00.     Inför riksdagsvalet 2010 frågade Handikappförbunden ett urval av kandidaterna om de skulle arbeta aktivt för att en diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet skulle införas 2011. En rungande majoritet svarade ja frågan. På torsdag får vi se hur många av de ledamöter som nu sitter i riksdagen som kommer att stå för sina löften.     Listan med riksdagsledamöter som lovat arbeta aktivt för diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet finns att hämta på: www.handikappforbunden.se/intressepolitik/Utvecklat-diskrimineringsskydd/ Kontakt:

Misa är nu godkända utförare av LSS Daglig verksamhet i Nacka Kommun!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-07 09:09 CEST - Misa AB

Nu har Nacka kommun infört valfrihet enligt LoV (Lagen om Valfrihet) för insatser inom LSS. Misa är en av de aktörer som kvalificerat sig och blivit godkänd som utförare inom daglig verksamhet. Det betyder att du som vill ha stöd ut i arbetslivet kan välja Misa!

Handikappförbunden välkomnar arbetsmarknadsutskottets initiativ

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-31 14:21 CEST - Funktionsrätt Sverige

Kontakt: Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden ingrid.burman@hso.se 070-343 95 87   Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Regeringen nonchalerar användare av personlig assistans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-24 14:32 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Ny utgåva av Misa boken; Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-22 07:56 CEST - Misa AB

Journalisten Malena Sjöberg har tillsammans med Lisa Milesson och andra medarbetare inom Misa skrivit boken Tre steg till arbete. Boken beskriver Misas metoder och de framgångsfaktorer som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta sig ut i den öppna arbetsmarknaden.. Första upplagan blev uppskattad och tog slut fort, nu finns det återigen möjlighet att beställa boken.

Dags att leverera en förstärkt diskrimineringslag nu!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-16 08:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden Pelle Kölhed, vice ordförande med ansvar för området Utvecklat diskrimineringsskydd Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Vad händer efter gymnasiesärskolan?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-02 13:49 CEST - Misa AB

Misa AB finansierar ett forskningsprojekt ”Särskolan och sen” som görs av Jessica Arvidsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad. Delstudie 1 presenterades på HAB 2012 i Örebro.

Funktionshindersrörelsen stöttar synskadades beslut att emigrera till Australien

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-25 13:43 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag är det den internationella ledarhundsdagen. Idag inleder också flera människor med synnedsättningar som har ledarhundar processen att emigrera till Australien. De gör detta eftersom Sverige ännu inte har en diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. Nu går en rad organisationer samlat ut och och stöttar deras beslut.