Lucka 4, Gröna Lund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-04 08:00 CET - Misa AB

Idag får du träffa i vår adventskalender en av de arbetsgivare som vi samarbetar med och det är Gröna Lund. Tack för ett att ni tänker på Mångfald och inkludering.

Lucka 3: Julians tankar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 13:32 CET - Misa AB

Ett spontan insänd tanke från en deltagare som vi vill dela med oss av i vår kalender.

Idag firar vi En dag för alla

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 08:06 CET - Funktionsrätt Sverige

En Dag för Alla.

Äntligen - förslag till europeisk tillgänglighetslag lanserad!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-02 11:21 CET - Funktionsrätt Sverige

”Handikappförbunden välkomnar lagen, som har potential att förbättra livsvillkoren för 80 miljoner människor med funktionsnedsättningar i Europa.”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Lucka 2 av årets adventskalender

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-02 09:25 CET - Misa AB

Lucka 2, träffa en arbetsgivare som vi samarbetar med, Britt-Marie på Gubbängsskolan.

Årets adventskalender

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-01 09:40 CET - Misa AB

I lucka 1 får ni träffa Krister, deltagare på Misa.

Unga med funktionsnedsättning lämnas i sticket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-04 13:06 CET - Funktionsrätt Sverige

TRIADE – att få bestämma om sitt åldrande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-29 08:51 CET - Eskilstuna kommun

Samhället utmanas av att allt fler människor, även personer med intellektuella funktionsnedsättningar, blir äldre. Det betyder att medarbetare inom området behöver nya färdigheter, kunskaper och metoder för att klara av brukarnas förändrade behov så att de kan bibehålla eller få en bättre livskvalitet när de blir äldre.

Delaktighet är en lönsam investering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-22 13:48 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden: Komplexa skäl till fråvaro i skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-09 09:43 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden välkomnar beskedet att regeringen nu äntligen tillsatt en utredning om de barn som av olika skäl inte går i skolan. ”Vi har länge drivit frågan om en utredning kring elever med oförklarligt hög frånvaro i skolan”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.