Andelen kvinnliga politiker påverkar medborgarnas vardag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-09 16:54 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Minskat lönegap, ökat uttag i föräldraförsäkringen och fler kvinnor i heltidsarbete utmärker kommuner där andel kvinnliga politiker var hög.

Pingströrelsen vill vara en ansvarsfull kraft i Argentina

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-01-10 11:42 CET - Södertörns högskola

Den 10 januari disputerar Geir Aasmundsen vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet med sin avhandling om pentekostalism eller pingströrelse, globalisering och samhälle i det samtida Argentina. Hans forskning blottlägger och fördjupar bilden av den protestantiska väckelserörelsen och hur den kan samverka med en sociopolitisk omvälvning.

Lagerlöfs brevsamling kartlagd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-28 13:37 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Kvinnors myndighet markerade självständighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-04 16:12 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

2013 års Pro Futura-forskare välkomnas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-02 16:34 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Tredje uppgiften fungerar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-11 14:56 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Framtidens elit finns i Pro Futura

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-30 10:23 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Misa är utställare på Leva och Fungera 2013!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-05 09:53 CEST - Misa AB

16 april kl 14.30  på scenen "Leva scen och bar" kan ni lyssna på vår föreläsning "Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet" med Magdalena Olsson, (Misa Bondegatan) och Magnus Kallenberg, (Misa Göteborg).

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet.

Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd

De tjänster vi erbjuder är arbetsinriktad daglig verksamhet för personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade), även arbetsinriktad sysselsättning för personer som får stöd via SoL (Socialtjänstlagen). Under de senaste åren erbjuder vi även tjänster via Arbetsförmedlingen för  personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser.

Under 2012 har 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta är personer med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som asperger syndrom, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt psykiska funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på personer med psykiska funktionsnedsättningar är resultatet 25% till anställning!

Välkomna till vår monter DO2:06!

Tio forskare vidare till andra omgången i Pro Futura

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-14 16:19 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Nu har tio forskare valts ut till sista omgången i Pro Futura. De tillhör en blivande elit av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och erbjuds en unik chans att nå de riktigt stora framgångarna.