Fortsatt fri tandvård för 24-åringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-23 12:28 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti att behålla erbjudandet om fri tandvård för unga vuxna till och med 24 år. Detta trots ett förväntat beslut av riksdagen om ett nationellt system som sträcker sig till 23 år.

Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 23 augusti

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-23 08:01 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder idag tisdag den 23 augusti. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet.

21,5 miljoner till att stärka kvinnors hälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-11 12:30 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att drygt 21 miljoner kronor ska satsas på att stärka kvinnors hälsa. Satsningen ska i första hand användas för att nå kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden samt för att förbättra vården för kvinnor med kroniska sjukdomar.

Samma glasögonbidrag för alla upp till 19 år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-27 14:54 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att bidraget till barn och ungdomar för glasögon och kontaktlinser i Västra Götaland ska harmonieras. Upp till 19 år ska alla kunna få 800 kronor per person och år. Orsaken till beslutet är att bidraget till barn och ungdomar, efter ändrade statliga bidrag, är olika beroende på ålder.

Inbjudan till presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 27 april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-25 08:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 april. Efter sammanträdet hälsas media välkomna till en presskonferens.

Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 6 april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-04 09:49 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 6 april. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet.

50 miljoner till psykisk ohälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-23 14:37 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att 50,1 miljoner kronor av statsbidraget för psykisk ohälsa ska användas till att stimulera utvecklingsarbete. För 2016 fördelas de medlen till de psykiatriska verksamheterna och till ett antal regionala utvecklingsprojekt.

Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 23 mars

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-21 11:20 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 23 mars. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet.

150 miljoner till att hantera flyktingsituationen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-02 14:28 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om att fördela 150 miljoner kronor inom hälso- och sjukvården av statsbidraget för hantering av flyktingsituationen. Medlen är en ersättning till vårdgivare för det ökade vårdbehovet som man inte kunnat planera. Den största delen går till sjukhusen och vårdcentralerna.