Kompetensteam för bättre diabetesvård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-31 14:22 CEST - Västra Götalandsregionen

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade vid dagens sammanträde att införa ett kompetensteam för diabetes typ 2. Införandet av ett team är en tvåårig försöksverksamhet. Teamet ska fokusera på högriskpatienter och bistå vårdcentralerna med både kunskap och arbetsinsats.

Uppsökande vaccination och provtagning i Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-26 15:10 CET - Västra Götalandsregionen

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd vill prova uppsökande verksamhet för sjuksköterskor tillsammans med fältassistenter i Göteborg. Genom satsningen vill nämnden nå personer med sämst hälsa. Nämnden beslutade att ett förslag för en provperiod på ett halvår ska tas fram.

En miljon till doulaverksamhet i centrala och Västra Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-25 16:02 CET - Västra Götalandsregionen

Som ett led i att möta den ökade flyktingströmmen till Sverige och Västra Götaland beslutade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att bevilja föreningen Födelsehuset bidrag på en miljon kronor för Doula & kulturtolkverksamhet i centrala och västra Göteborg. Genom sin vårdöverenskommelse med Angereds närsjukhus finansierar nämnden sedan tidigare motsvarande verksamhet i nordöstra Göteborg.