Sjukvårdssamarbete i Öckerö kommun utökas nattetid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-25 12:17 CET - Västra Götalandsregionen

Från och med 1 januari 2021 kan kommunens sjuksköterskor i Öckerö vid behov utföra så kallade IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans) även nattetid. Insatserna görs inom ramen för nytt avtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden om Samverkande sjukvård.

Avtal om mödrahälsovård i Stenungsund och Tjörn förlängs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-27 10:21 CET - Västra Götalandsregionen

Regionhälsan ansvarar idag för mödrahälsovården i samtliga kommuner i västra hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska område utom i Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Där är det Nötkärnan som bedriver mödrahälsovården, genom avtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (Öckerö).

Vårdcentralen Bohuspraktiken får stänga 30 april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-27 16:21 CET - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att vårdcentralen Bohuspraktiken stänger 30 april.

Överenskommelse om barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-29 11:32 CET - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde 28 januari en överenskommelse med styrelsen för Regionhälsan om de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Lerum och Alingsås. Överenskommelsen innebär att Regionhälsan tar över ansvaret för mottagningarna från Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) från den 1 februari 2020.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Beslut om ekonomisk reglering för vårdcentraler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-17 13:48 CET - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ekonomisk reglering för tre vårdcentraler som genom att öka antalet diagnosregistreringar har påverkat den så kallade ACG-poängen som ligger till grund för vårdcentralernas ersättning.

Beställningarna till Sjukhusen i väster och SU ökas med 130 miljoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-02 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt ökade beställningar av vård till Sjukhusen i Väster (Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus) och till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Beställningen till Sjukhusen i väster ökas med 49 miljoner kronor och beställningen till SU med 81 miljoner.

Från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 23 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-23 15:50 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände för sin del vårdöverenskommelser för 2020 med styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i Väster, Habilitering & Hälsa, Regionhälsan och med Tandvårdsstyrelsen.

Fortsatt uppdrag till AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-14 10:26 CEST - Västra Götalandsregionen

AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Samråd om barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum avslutas i oenighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-30 16:36 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig inte bakom en stängning av den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM) i Lerum. Innan ett eventuellt beslut i frågan vill nämnden invänta den regionala utredning som pågår om bland annat organisationstillhörighet för barn och ungdomsmedicinska mottagningar i Västra Götaland.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Ekonomiska sanktioner mot vårdcentral efter avtalsbrott

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-20 15:04 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ekonomiska sanktioner mot Crama vårdcentral i Mölnlycke. Detta sedan granskning visat att vårdcentralen brustit i följsamhet till uppdrag och avtal enligt Krav- och kvalitetsboken 2019 för Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen.