Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 november

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-10 14:21 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlade bland annat patientavgift för slutenvård och högkostnadsskydd för öppenvård. Vidare godkändes ansökan att starta en ny vårdcentral i Göteborg.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-22 15:15 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om fortsatt samarbete med Ågrenska kring familjevistelser, och fastställde sin detaljbudget för 2022. Vidare godkändes en rad överenskommelser om regionövergripande hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 6 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-06 12:04 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat att förlänga avtalet med SOS Alarm AB om dirigering av ambulanser.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 23 september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-23 15:03 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om det så kallade sistahandsansvaret inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, och om en utvecklad vårdprocess för barn och unga med ADHD, autism, intellektuella funktionsnedsättningar och språkstörning.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 9 september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-09 16:33 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om krav- och kvalitetsböcker för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab 2022-2023.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 25 augusti

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-08-25 14:06 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om handlingsplan för huvudvärksvården och om förslag till avgift för hörapparater med uppladdningsbara batterier.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 31 mars

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-31 16:18 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om införande av tarmcancerscreening och om riktlinjer för att minska antalet uteblivna besök i hälso- och sjukvården.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 3 mars

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-03 14:26 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om struktur för uppföljning och rehabilitering efter covid-19, och om ansökningar gällande att få bedriva Nationell högspecialiserad vård inom ett flertal medicinska områden.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 13 januari

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-01-13 14:24 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade idag bland annat om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar, helikopterstöd från Försvarsmakten och regelverk för sjukresor.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 9 december

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-09 13:17 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om anslutning till ett gemensamt nationellt samordningskansli för tarmcancerscreening. Anslutningen är ett första steg i införandet av tarmcancerscreening i VGR.