Global uppvärmning kan ha orsakat förflyttning av lavar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-31 10:12 CEST - Södertörns högskola

I en avhandling presenteras forskning vid Södertörns högskola om utbredning och spridning av epifyter, lavar som förekommer på träd. Studier visar att somliga lavarter förekommer mest på yngre ekar, andra arter mest på äldre. Även att anledningen till att gul dropplav är sällsynt verkar vara brist på ekar och att den globala uppvärmningen skulle kunna vara orsak till förflyttning av lavar.

Utgrävning ger lärdom om stenåldersplatser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-26 12:35 CEST - Södertörns högskola

Strax norr om Ringsjön i mellersta Skåne ligger Agerödbjär i ett område känt för sina rika lämningar från den äldre stenåldern.  Här genomför arkeologerna vid Södertörns högskola seminariegrävningar fram till den 29 maj. Forskningen fokuserar på att förstå platser på äldre stenåldern och deras relation till varandra.

Verksamhetsberättelse för Södertörns högskola - ur 24 studenters perspektiv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-21 11:49 CEST - Södertörns högskola

Nöjda med resultatet  Anna Hansson är en av studenterna som har deltagit i arbetet. Hon har både intervjuat Årets lärare Jonas Lindström och studenten Thage G Peterson, före detta industri-, justitie- och försvarsminister samt riksdagens talman 1988-1991. Anna Hansson träffade Thage G Peterson när de läste samma kurs i historia. - Som journaliststudent letar man alltid efter artikeluppslag, säger Anna Hansson. Att då hitta en tidigare riksdagspolitiker på sin kurs är förstås häftigt. Anna Hansson intervjuade först Thage G Peterson när hon fick i uppgift att skriva personporträtt till B-kursen i journalistik. När hon senare fick förfrågan om att delta i arbetet med verksamhetsberättelsen bearbetade hon sin tidigare intervju. - Thage G Peterson är en verklig ambassadör för Södertörns högskola. Det var som att intervjun med honom platsade i Moa innan Moa ens var påtänkt. Viktor Meidal är en av studenterna som arbetade med layout av verksamhetsberättelsen. Han deltog bland annat i formgivningen av omslag och innehållsförteckning. - Vi fick handledning och mallar av Eva Jais som är grafisk formgivare, men vi hade ändå ganska fria händer och tog fram olika förslag, säger han. Att arbeta med verksamhetsberättelsen har varit jättekul. Det kändes inte som en studieuppgift utan ett arbete vi gjorde för högskolan.     Enrique Arias är mycket nöjd med resultatet. - Jag ser gärna att vi arbetar på samma sätt kommande år och ser fram emot att se detta års verksamhetsberättelse ta form. Rektors krönika och ekonomisk redovisning

Symposium sätter ljus på undangömd kunskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-20 11:21 CEST - Södertörns högskola

Runt om i Sverige och andra länder finns en stor mängd äldre avhandlingar - en skatt av vetenskapliga texter som länge varit förbisedd. Vid ett symposium 21 maj på Södertörns högskola samlas forskare och bibliotekarier från länderna kring Östersjön för att gemensamt diskutera hur detta vetenskapliga material ska tillgängliggöras för forskare i världen.

Historieteoretikern Hayden White föreläser vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-19 12:50 CEST - Södertörns högskola

Hayden White, en av de världsledande forskarna inom historieteori, håller den 28 maj kl 13-15 en öppen föreläsning vid Södertörns högskola ”The Holocaust from the Outside”. White, vars forskning haft ett djupgående inflytande inom modern humaniora, ingår i en internationell expertgrupp kopplad till forskningsprogrammet Tid, minne, representation.

Träskulptur bärgad från 130 m djup

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-12 16:41 CEST - Södertörns högskola

Vad händer vid ett maktskifte?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-12 09:25 CEST - Södertörns högskola

Den 17 maj arrangerar Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola ett vittnesseminarium om regeringsskiftet 1991, då socialdemokraterna förlorade makten till borgerligheten.

Idéhistoriker undersöker ifrågasatt framstegstanke i ny bok

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-11 14:24 CEST - Södertörns högskola

Retorikmodell utvecklar förmågan att våga tala

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-05 09:06 CEST - Södertörns högskola

Kontakt

Tyresö historiedag – aktuell forskning i historisk miljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-03 15:55 CEST - Södertörns högskola

Kan en gerilla besegras? Hur samarbetade egentligen Sverige och DDR under kalla kriget? Och hur ser de nya trenderna i historievetenskapen ut? Det och mycket annat får vi veta den 7 maj, då Tyresö historiedag arrangeras på Tyresö slott.