Moira von Wright ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-02-11 13:13 CET - Södertörns högskola

Marinarkeologiskt institut inrättas vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-02-04 15:39 CET - Södertörns högskola

Sveriges första marinarkeologiska forskningsinstitut, MARIS, inrättas vid Södertörns högskola. Satsningen innebär större möjligheter för forskarna att arbeta långsiktigt med marinarkeologi i Sverige, och möjligheter till ökat samarbete mellan forskare och maritima museer runt Östersjön.

Vill du göra karriär inom idrottsvärlden?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-02-04 09:27 CET - Södertörns högskola

Vinets intåg en följd av landets totala utveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-01-26 13:57 CET - Södertörns högskola

Samtidskänslan nu och då

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-12-04 11:25 CET - Södertörns högskola

Bokpresentation: Inte bara Stasi...

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-12 12:11 CET - Södertörns högskola

Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola, presenterar sin bok Inte bara Stasi... den 19 november klockan 16.30 på Södertörns högskolas bibliotek.Birgitta Almgen har under en lång följd av år intresserat sig för svensk-tyska förbindelser under 1900-talet och har tidigare publicerat böcker om akademiska och kulturella relationer mellan Sverige och det nazistiska Tyskland.De senaste åren har hon varit ledare för forskningsprojektet "Kontakt och konflikt: Sverige - DDR. Retorik och politik kring Östersjön" vid Södertörns högskola, och det är inom ramen för det projektet som hennes nya bok tillkommit.Boken har - föga överraskande - rönt stor uppmärksamhet; det är ett brännbart ämne i vår samtidshistoria den behandlar. Men Birgitta Almgrens forskning väcker intresse också därför att den aktualiserar mer generella frågor om demokratiers förhållningssätt till diktaturer. Birgitta Almgren kommer under presentationen att ge en personlig bakgrund till boken samt berätta om tyngdpunktsområden som DDR ansåg viktiga att infiltrera i Sverige. Ur recensioner: "Med 'Inte bara Stasi' har Birgitta Almgren grävt fram och presenterat ett material ingen som i framtiden vill analysera förhållandet mellan Sverige och DDR kan gå förbi." Dagens Nyheter 29 oktober 2009 "Boken bygger på gedigna källstudier. Under fem år har Birgitta Almgren plöjt genom akter i tyska arkiv. Sin analys av de skriftliga källorna har hon kompletterat med intervjuer av tidsvittnen i Sverige och Tyskland. Trots sin vetenskapliga tyngd är boken spännande lektyr." Svenska Dagbladet 9 november 2009 När? Torsdag 19 november klockan 16.30Var? Hörsal UB 425 i Biblioteket, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg Viktigt: Begränsat antal platser! Förhandsanmälan till erland.jansson@sh.se senast måndagen 16 november.

Stor nominering med små medel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-10-27 17:15 CET - Södertörns högskola

Den fredliga revolutionen 1989 - tjugo år senare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-10-20 12:54 CEST - Södertörns högskola

Årets högskoleval - en succé för Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-10-16 13:09 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola konstaterar idag att antalet sökande överträffar alla förväntningar. Webbanmälningarna som inkommit till Verket för högskoleservice (VHS), har ökat med 47 procent jämfört med motsvarande period förra året.

1989 med svenska ögon

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-10-16 10:28 CEST - Södertörns högskola

I panelen: Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Moskva.Jan Blomqvist, tidigare chef för analysavdelningen vid MUST (den militära underrättelsestjänsten).Arne Ruth, publicist, journalist, tidigare chefredaktör för DN.Ingrid Thörnqvist, journalist, SVT:s utrikeskorrespondent i Berlin 1989.