Hög kvalitet på Sveriges största kandidatutbildning i turism

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-17 16:26 CEST - Södertörns högskola

Föreläsning om romska migranter – en utmaning eller en möjlighet för europeiska städer?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-09 07:32 CEST - Södertörns högskola

Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Polens och Tysklands ambassadörer föreläser när två utställningar invigs på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-27 06:59 CEST - Södertörns högskola

Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Ny forskarblogg med fokus på Ukraina

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-05 11:26 CEST - Södertörns högskola

23 maj är sista ansökningsdag till vårens polisutbildning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-05 07:00 CEST - Södertörns högskola

Journalistikforskning i ny blogg från Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-08 11:38 CEST - Södertörns högskola

Ny avhandling: Ämnet avgör skrivstrategi hos gymnasieelever

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-27 14:50 CET - Södertörns högskola