Ungdomar i Eskilstuna diskuterar hedersrelaterat våld och förtryck

Press Releases - Published: 2021-08-23 10:01 CEST - Eskilstuna kommun

Elaf Ali som skrivit boken ”Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck” besöker Eskilstuna i samband med jämställdhetsdagen 26 augusti. Ungdomar i Eskilstuna är inbjudna för att lyssna på plats och för att ställa frågor men alla som vill kan ta del av författarbesöket digitalt.

Långsiktigt och prioriterat jämställdhetsarbetet i Eskilstuna kommunkoncern

Press Releases - Published: 2021-03-17 14:00 CET - Eskilstuna kommun

Under tre års tid har Eskilstuna kommunkoncerns samtliga förvaltningar och bolag jobbat med olika utmaningar inom projektet Modellförvaltningar och -bolag inom jämställdhet. Nu tar projektet avstamp i en resultatkonferens där alla får ta del av varandras erfarenheter. Media inbjuds att närvara.

Rapport visar sammanställningen av offentlig sektors Köparmakt utifrån jämställdheten hos leverantörerna

Press Releases - Published: 2021-03-08 06:39 CET - PublicInsight

PublicInsight, ett analys- och tjänsteföretag, har analyserat landets samtliga aktiebolags styrelsesammansättning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten har jämförts med de bolag som är leverantörer till kommuner, regioner och myndigheter. Resultaten visar att hos 43 procent av de offentliga leverantörerna finns det ingen kvinna i styrelsen. Bolag med en man som vd utgör 75 procent av bolagen med ett inköpsvärde om 365 miljarder kronor. Motsvarande inköpsvolym från aktiebolag som leds av en kvinna som vd är 121 miljarder kronor, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, med mångårig erfarenhet av offentliga analyser.

Hundra år av kvinnlig rösträtt uppmärksammas på Internationella kvinnodagen i Eskilstuna

Press Releases - Published: 2021-03-04 10:00 CET - Eskilstuna kommun

Den 8 mars uppmärksammar Eskilstuna kommun Internationella kvinnodagen och hundra år av kvinnlig rösträtt — i en direktsändning från ABF i Eskilstuna.

Ledarskapsbolaget LEDA20 växer med fokus på jämställt och inkluderande ledarskap när 1+1 blir 3

Press Releases - Published: 2020-12-17 07:30 CET - PublicInsight

LEDA20 är ett konsultbolag där ledarskap och social hållbarhet är i fokus. Den största delen av LEDA20s verksamhet idag är att utbilda chefer och ledare i det etablerade JGL-konceptet (Jämställdhet, Genus, Ledarskap). Bolaget utvecklar nu en kombination av olika typer av tjänster för att möta marknadens behov och därför väljer vi att skapa en nära relation med PublicInsight och dess grundare, Fredrik Tamm.

Gunilla Lange får Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2020

Press Releases - Published: 2020-11-24 14:37 CET - Eskilstuna kommun

Gunilla Lange tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2020. Årets hedersomnämnande tilldelas Eva Königsson.

Årets pristagare av Eskilstuna kommuns jämställdhetspris presenteras

Press Releases - Published: 2020-11-23 17:06 CET - Eskilstuna kommun

Tisdag 24 november avslöjas vilka som får ta emot Eskilstuna kommuns jämställdhetspris samt hedersomnämnande för år 2020. Media är välkommen till pressträff på Rademacherområdet.

Författaren Patrik Lundberg samtalar om manlighet på Internationella mansdagen i Eskilstuna

Press Releases - Published: 2020-11-17 09:23 CET - Eskilstuna kommun

Torsdag 19 november infaller Internationella mansdagen. Eskilstuna kommun uppmärksammar dagen med samtal om manlighet — med Patrik Lundberg, journalist och författare.

Färgsprakande offentlig konst av Saadia Hussain invigs i Lagersberg, Eskilstuna

Press Releases - Published: 2020-06-02 09:03 CEST - Eskilstuna kommun

Saadia Hussains samskapade konstverk Shared Layers tar plats på stängslet vid Lagersbergs idrottsplats. Media är välkomna till invigningen på fredag 5 juni.

Föräldrar tar ut fler dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag

Press Releases - Published: 2020-03-10 06:02 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

Föräldrar har ökat sitt uttag av dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Framför allt är det pappor som tar ut fler dagar. Det innebär att fördelningen av dagar mellan mammor och pappor blivit något mer jämställt. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som analyserat effekterna av den regeländring inom föräldrapenningen som började gälla 2014.