Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-09 10:32 CET - Statens geotekniska institut

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.

Pressinbjudan: Hur påverkas hällristningarna i ett förändrat klimat?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-15 06:30 CET - SMHI

Välkomna att delta i studiebesök vid hällristningarna på Himmelstalundsfältet i Norrköping. Fokus för besöket är hur hällristningarna och andra fornlämningar kan räddas från de verkningar ett förändrat klimat ger.

Nytt om klimatet och samhället

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-05 11:22 CEST - SMHI

Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, försäkrings- och finansbranschen. Nu finns nytt faktamaterial om klimatförändringens effekter.

Smarta lösningar för skyfall och värmeböljor – seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-28 07:00 CEST - SMHI

Extrema vädertillfällen som skyfall och värmeböljor kan bli allt vanligare. Det ställer krav på samhällsplanering och vård och omsorg att hitta smarta lösningar för att undvika stora skador och höga kostnader. Under 

Borrningar längs Säveån för att undersöka skredrisken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-17 09:31 CEST - Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut genomför under våren geotekniska fältundersökningar (borrningar) utmed Säveån. Provtagningar görs längs en tre mil lång sträcka i Göteborg samt Lerum och Partille kommuner. Undersökningarna är en del av myndighetens arbete med att kartlägga skredrisken längs prioriterade vattendrag i Sverige.

SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-06 14:40 CEST - SMHI

Det finns ett stort intresse för att arbeta med klimatanpassning - många sökte pengar i SMHIs utlysning tidigare i våras. Elva myndigheter tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

Synkade kartor underlättar kommunernas planering för klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-18 11:55 CET - Statens geotekniska institut

För Sveriges kommuner blir det nu enklare att använda olika kartunderlag om ras, skred och erosion. Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Syftet är att stötta kommunernas arbete med klimatanpassning.

Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-02 08:32 CET - SMHI

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatanalyserna kan exempelvis användas för samhällsplanering, naturvård, dricksvattenfrågor, jord- och skogsbruk.

Ny guide för klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-21 09:12 CEST - SMHI

Idag lanseras en helt ny samling verktyg som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.

SMHI i Almedalen för ökad kunskap om klimatförändringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-26 10:02 CEST - SMHI

Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.