Kalmar kommun häver avtal med Gertrude care

Press Releases - Published: 2019-10-29 10:03 CET - Kalmar kommun

Hemtjänstföretaget Gertrude Care har den 28 oktober 2019 försatts i konkurs i Karlskrona tingsrätt. Med anledning av konkursen häver Kalmar kommun avtalet med Gertrude Care AB som utförare av hemtjänst från den 31 oktober.

Pressinbjudan: Omsorgen + Linnéuniversitetet = sant

Press Releases - Published: 2019-10-24 06:30 CEST - Kalmar kommun

Omsorgen har i flera år haft ett starkt samarbete med Linnéuniversitetet. På dagens nämndssammanträde presenteras flera projekt som ska utveckla verksamheten än mer.

Hur gör vi samhället användbart och möjligt för alla

Press Releases - Published: 2019-10-21 15:00 CEST - Kalmar kommun

Tisdagen den 22 oktober arrangerar Kalmar kommun och Länsstyrelsen Kalmar län en gemensam kompetensutvecklingsdag med workshops kring temat universell utformning. Universell utformning handlar om att bygga program, produkter, tjänster och miljöer smart så att människors olika behov och förutsättningar inte blir avgörande för möjligheten till att vara delaktig i och bidra till samhället.

Budget 2020: Fokus på välfärden

Press Releases - Published: 2019-10-21 13:30 CEST - Kalmar kommun

Nu är majoritetens förslag till budget för 2020 färdigställd. Utgångspunkterna i arbetet har bland annat varit att värna kärnverksamheten och bibehålla ordning och reda i ekonomin.

Pressmeddelande: Organisationsförändringar på förskolan Rinkabyholm

Press Releases - Published: 2019-10-16 14:17 CEST - Kalmar kommun

På grund av ett vikande barnunderlag på förskolan Rinkabyholm kommer ett antal organisationsförändringar att genomföras.

Hemtjänsten i Kalmar på väg mot topp 30 när omsorgstagarna får säga sitt

Press Releases - Published: 2019-10-10 13:07 CEST - Kalmar kommun

I årets brukarundersökning finns både glädjeämnen och förbättringsområden. På en övergripande nivå kan det konstaterats att omsorgstagare är mycket nöjda med hemtjänsten och att den upplevda nöjdheten på boende är sämre än tidigare år. Samtidigt når satsningen på det sociala innehållet rekordnivåer.

Lyckad satsning på blivande ledare löste stort frågetecken

Press Releases - Published: 2019-09-26 14:03 CEST - Kalmar kommun

2016 stod omsorgen inför en stor utmaning då de under de kommande åren skulle behöva anställa många nya enhetschefer. En viktig del av lösningen blev att utbilda nya chefer, och de blivande ledarna hittades bland befintliga medarbetare i de egna verksamheterna.

Skördefest i förskolekök och skolmatsalar

Press Releases - Published: 2019-09-26 07:00 CEST - Kalmar kommun

Under vecka 40, 30 september-4 oktober, har förskoleköken och skolrestaurangerna skördetema. Under hela veckan blir det extra fokus på säsongens rotfrukter och frukter.

KSRR kan få fler medlemskommuner

Press Releases - Published: 2019-09-23 11:00 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner har påbörjat ett samarbete med KSRR om att ta fram en avsiktsförklaring för ett samgående i KSRR.

Ulrick Hultman ny VD för Kalmar kommunbolag

Press Releases - Published: 2019-08-29 07:00 CEST - Kalmar kommun

Efter en intern rekryteringsprocess förordas Ulrick Hultman till tjänsten som VD för Kalmar kommunbolag/biträdande kommundirektör. Det formella beslutet tas på kommunstyrelsen den 2 september. Ulrick Hultman efterträder Ola Johansson som kommer att gå i pension senare i höst.