Pressinbjudan: Presentation av drogvaneundersökning bland skolungdomar

Press Releases - Published: 2020-01-28 07:00 CET - Kalmar kommun

Media bjuds in att delta då skolundersökningen kring drogvanor som gjorts av Region Kalmar län under 2019 presenteras. Undersökningen kommer att presenteras av Martina Zetterqvist, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Pressinbjudan: Invigning Djurängsskolan och förskolan Djurängsbacken

Press Releases - Published: 2020-01-20 08:30 CET - Kalmar kommun

Kom och se Kalmars nyaste skola och förskola! Media hälsas varmt välkomna att delta vid den officiella invigningen för Djurängsskolan och förskolan Djurängen. Det bjuds bland annat på tal och musikunderhållning.

Pressinbjudan: Ny, stor företagsetablering i Kalmar

Press Releases - Published: 2020-01-14 09:00 CET - Kalmar kommun

Media hälsas välkomna till en pressträff i samband med att en ny aktör etablerar sig i Kalmar.

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan

Press Releases - Published: 2019-12-20 16:35 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har inträffat inom hemtjänsten. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

4,5 miljoner kronor för stärkt kvalitet i vård- och omsorgsboenden

Press Releases - Published: 2019-12-20 09:33 CET - Kalmar kommun

Omsorgsnämnden beslutade igår om den nya verksamhetsplanen för 2020. Tack vare en budget i balans kan nämnden genomföra flera nya viktiga satsningar för att Kalmar ska kunna bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner i landet.

Pressinbjudan: Omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 spikad

Press Releases - Published: 2019-12-19 15:21 CET - Kalmar kommun

Idag, på omsorgsnämndens sammanträde klubbades verksamhetsplan med intern budget för 2020 igenom. Fokus ligger fast vid att Kalmar ska vara en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner.

Beskärning av träd på Esplanaden och Tullslätten

Press Releases - Published: 2019-11-28 10:17 CET - Kalmar kommun

Under vecka 49 kommer flera träd på Esplanaden och Tullslätten att beskäras. De träd som ska beskäras har dåliga grenar i kronorna som av säkerhetsskäl ska tas bort.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Press Releases - Published: 2019-11-27 16:00 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande inträffade inom hemtjänsten i september. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Pressinbjudan: Nu kraftsamlar Kalmar i kampen mot ensamheten

Press Releases - Published: 2019-11-25 15:44 CET - Kalmar kommun

Imorgon samlas representanter från kommunen, ideella organisationer samt Linnéuniversitetet i ett dialogcafé för att ta ett krafttag mot ofrivillig ensamhet bland äldre.

Kalmar kommun häver avtal med Gertrude care

Press Releases - Published: 2019-10-29 10:03 CET - Kalmar kommun

Hemtjänstföretaget Gertrude Care har den 28 oktober 2019 försatts i konkurs i Karlskrona tingsrätt. Med anledning av konkursen häver Kalmar kommun avtalet med Gertrude Care AB som utförare av hemtjänst från den 31 oktober.