Massor av aktiviteter för barn och unga under Ljus på kultur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-14 07:50 CEST - Destination Kalmar

Pressinbjudan: Repetitioner pågår inför Ljus på kultur!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-09 14:27 CEST - Destination Kalmar

Ekomatsligan 2014 - Ekologisk revolution i offentliga köken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-09 07:00 CEST - EkoMatCentrum

Måndag den 13 oktober delar Ekomatcentrum tillsammans med Bosse Rappne, Slottsträdgården Ulriksdal, ut diplom till alla Ekomatsligans vinnare, dvs alla kommuner och landsting som nått 25 procent ekologiska inköp under 2013.

Sveriges största agilitytävling ska bli ännu större!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-30 15:17 CEST - Destination Kalmar

Folkmusikgruppen Lyy spelar med Kalmars unga musikanter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-30 13:18 CEST - Destination Kalmar

Pressinbjudan: GuldAgility blir ännu större!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-29 07:40 CEST - Destination Kalmar

Pressinbjudan: Nu presenteras hela programmet för Ljus på kultur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-18 07:50 CEST - Destination Kalmar

Grön pendling samt barn och ungas fritidsresor i fokus under årets trafikantvecka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-17 13:20 CEST - Energikontor Sydost

En tävling för att uppmuntra till grön pendling och en tävling kring barn och ungas fritidsresor är i fokus när Energikontoren Sverige i samarbete med 150 kommuner, Cykelfrämjandet och Naturvårdsverket arrangerar årets trafikantvecka 16-22 september. Totalt genomförs strax över 300 aktiviteter, 17 av dessa i sydostkommuner.

Safari i Älmhult – i solens tecken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-17 09:12 CEST - Energikontor Sydost

För att möta frågorna och ge svar och öka kunskapen om egen elproduktion och solceller arrangerar Energi- och klimatrådgivningen i Älmhult en solsafari den 20 september, där nyfikna deltagare kan passa på att titta på solcellsinstallationer i verkligheten och få ta del av erfarenheter av de som reda hunnit installera solceller.

Upphandling, att föregå med gott exempel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-14 11:22 CEST - Energikontor Sydost

Mellan upphandling av varor och tjänster och en organisations påverkan på miljön och klimatet finns ett tydligt samband. Utan ställda miljö- och energikrav finns risk för stor eller större negativ påverkan. Med ställda miljö- och energikrav ges möjlighet till energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och minskad miljöbelastning.