Premiär för Lilla Ekomatsligan på ekomässan i Malmö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-17 16:18 CEST - EkoMatCentrum

Det finns förskolor som serverar nästan 100 procent ekologisk mat. Otroligt duktiga kockar i förskola och skola som håller kommunernas ekosiffror på hög nivå. Nu är det dags att uppmärksamma dessa eldsjälar och lyfta dem till skyarna för deras ekoinsatser. På Ekomässan i Malmö den 21 oktober premieras Sveriges bästa förskolor och skolor på ekologisk mat av Ekomatcentrum och KRAV.

Internationell matfestival på Stortorget i Kalmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-09 11:34 CEST - Destination Kalmar

Kalmar Slott bjuder in till öppet slott

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-08 14:50 CEST - Destination Kalmar

"Den Goda Fisken" seminarium med Isabella Lövin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-07 13:00 CEST - EkoMatCentrum

Den Goda Fisken

Skräckfilm på Kalmar Slott

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-04 12:09 CEST - Destination Kalmar

Lilla Ekomatsligan - premiering av mest ekologiska förskola/skola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-02 08:10 CEST - EkoMatCentrum

Premieringen sker den 21 oktober kl. 15:40 på Nordic Organic Food Fair i Malmö och inkluderar även ett inspirationsseminarium om hur man kan påverka barns matvanor ”Förbättra barns matvanor med en mer klimatsmart och ekologisk kost”, kl. 16:00 - 16:30. Nordic Organic Food Fair är ett för året nytt arrangemang och är tillägnat den ekologiska livsmedelssektorn.

Fortsätt granska registreringen av romer och andra utsatta!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-30 11:31 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Co2ol Bricks presenterar sina resultat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-27 14:13 CEST - Energikontor Sydost

Resultaten i arbetet med att ta fram nya tekniska lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är klara och publicerade. Det är två nulägesanalyser, en inventering och en handbok, som nu finns att ladda ner från coolbricks.eu.

Hygienvecka "renare händer för friskare barn" i förskolorna i Ale kommun

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-22 15:13 CEST - Ale kommun