Beskärning av träd på Esplanaden och Tullslätten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-28 10:17 CET - Kalmar kommun

Under vecka 49 kommer flera träd på Esplanaden och Tullslätten att beskäras. De träd som ska beskäras har dåliga grenar i kronorna som av säkerhetsskäl ska tas bort.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-27 16:00 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande inträffade inom hemtjänsten i september. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Pressinbjudan: Nu kraftsamlar Kalmar i kampen mot ensamheten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-25 15:44 CET - Kalmar kommun

Imorgon samlas representanter från kommunen, ideella organisationer samt Linnéuniversitetet i ett dialogcafé för att ta ett krafttag mot ofrivillig ensamhet bland äldre.

Kalmar kommun häver avtal med Gertrude care

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-29 10:03 CET - Kalmar kommun

Hemtjänstföretaget Gertrude Care har den 28 oktober 2019 försatts i konkurs i Karlskrona tingsrätt. Med anledning av konkursen häver Kalmar kommun avtalet med Gertrude Care AB som utförare av hemtjänst från den 31 oktober.

Pressinbjudan: Omsorgen + Linnéuniversitetet = sant

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-24 06:30 CEST - Kalmar kommun

Omsorgen har i flera år haft ett starkt samarbete med Linnéuniversitetet. På dagens nämndssammanträde presenteras flera projekt som ska utveckla verksamheten än mer.

Hur gör vi samhället användbart och möjligt för alla

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-21 15:00 CEST - Kalmar kommun

Tisdagen den 22 oktober arrangerar Kalmar kommun och Länsstyrelsen Kalmar län en gemensam kompetensutvecklingsdag med workshops kring temat universell utformning. Universell utformning handlar om att bygga program, produkter, tjänster och miljöer smart så att människors olika behov och förutsättningar inte blir avgörande för möjligheten till att vara delaktig i och bidra till samhället.

Budget 2020: Fokus på välfärden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-21 13:30 CEST - Kalmar kommun

Nu är majoritetens förslag till budget för 2020 färdigställd. Utgångspunkterna i arbetet har bland annat varit att värna kärnverksamheten och bibehålla ordning och reda i ekonomin.

Pressmeddelande: Organisationsförändringar på förskolan Rinkabyholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-16 14:17 CEST - Kalmar kommun

På grund av ett vikande barnunderlag på förskolan Rinkabyholm kommer ett antal organisationsförändringar att genomföras.

Hemtjänsten i Kalmar på väg mot topp 30 när omsorgstagarna får säga sitt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-10 13:07 CEST - Kalmar kommun

I årets brukarundersökning finns både glädjeämnen och förbättringsområden. På en övergripande nivå kan det konstaterats att omsorgstagare är mycket nöjda med hemtjänsten och att den upplevda nöjdheten på boende är sämre än tidigare år. Samtidigt når satsningen på det sociala innehållet rekordnivåer.

Lyckad satsning på blivande ledare löste stort frågetecken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-26 14:03 CEST - Kalmar kommun

2016 stod omsorgen inför en stor utmaning då de under de kommande åren skulle behöva anställa många nya enhetschefer. En viktig del av lösningen blev att utbilda nya chefer, och de blivande ledarna hittades bland befintliga medarbetare i de egna verksamheterna.