Medarbetares förslag blev verklighet – nu finns hjärtstartare på alla utbildningsförvaltningens enheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-13 09:33 CEST - Kalmar kommun

Alla enheter på utbildningsförvaltningen borde ha hjärtstartare. Det förslaget kom från Linda Gefvert, idrottslärare vid Falkenbergsskolan: - Jag tänkte att det här är ju en självklarhet och lyfte det på ett utvecklingsmöte. Det känns fantastiskt att förslaget fick genomslag, vi kan ju rädda liv.

Anläggningen som ska rena Malmfjärden invigs 12 juni

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-11 08:52 CEST - Kalmar kommun

I projektet LIFE SURE testar och utvecklar Kalmar kommun och Linnéuniversitetet spännande teknik för att ta upp och återvinna bottenslam på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Projektet kommer att genomföras i Malmfjärden och en reningsanläggning finns på Lindö/Kullö.

Irländsk folkmusik, balkan, reggae, jazz, blues och Commedia i årets sommarprogram

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-05 10:15 CEST - Kalmar kommun

Nu släpps programmet för Musik i Stadsparken och Familjescenen. Från den 19 juni bjuds det fria konserter i Kalmar Stadspark varje onsdag till mitten av augusti. I Stadsparken, Norrlidsparken, Smedby och Rockneby arrangeras barn- och familjeföreställningar.

Driftstörning trygghetslarm är nu avhjälpt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-31 13:55 CEST - Kalmar kommun

Sedan klockan 21:00 igår kväll är kommunikationen med samtliga trygghetslarm återställd. Det är därmed möjligt för alla att larma med sitt trygghetslarm. Kommunikationen har under dagen konstaterats vara stabil och all larmmottagning fungerar.

Driftstörning i trygghetslarmen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-30 08:18 CEST - Kalmar kommun

Sedan 16-tiden igår har Kalmar kommun haft en driftstörning på sina trygghetslarm. Störning gäller de flesta trygghetslarmen och innebär att det inte är möjligt att larma på sitt trygghetslarm.

Mångfaldsmart kompetensförsörjning och fördomsfri rekrytering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-28 13:07 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen fått statliga medel för att genomföra ett antal aktiviteter för att hitta lösningar kring kompetensförsörjningen. Målet är att med inspiration och workshop hitta samverkansformer över gränserna. Den 29 maj genomför vi en sådan workshop och media hälsas välkomna att medverka!

Politikelit till Kalmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-27 13:05 CEST - Kalmar kommun

Europeiska regionkommittén, ReK, är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. ReK är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt möjlighet att påverka europeisk lagstiftning.

Omsorgens delårsrapport visar ökad måluppfyllelse och budget i balans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-23 16:59 CEST - Kalmar kommun

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenterades årets första tertialuppföljning, inklusive förvaltningens ekonomiska prognos för 2019 och en uppföljning av målarbetet från verksamhetsplanen.

Afterwork med integrationsrådet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-21 11:58 CEST - Kalmar kommun

Media hälsas välkomna till det kommunala integrationsrådets sista sammanträde före sommaren som dessutom avslutas med en Afterwork.

Pressinbjudan: Omsorgens dag för att visa uppskattning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-07 13:00 CEST - Kalmar kommun

Under fyra tillfällen samlas personalen från omsorgen på Kalmar teater för att delta i Omsorgens dag, en inspirationsträff som riktar sig till alla anställda inom omsorgsförvaltningen.