Förvaltningschef lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-27 15:15 CET - Kalmar kommun

Lolita Persson slutar som chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun. – Jag har haft ett tidsbegränsat chefsförordnande som förvaltningschef och väljer nu att arbeta med andra arbetsuppgifter, säger Lolita Persson.

Pressinbjudan: Linnéstudenter belönas med omsorgsnämndens stipendier

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-26 16:58 CET - Kalmar kommun

Under nämndens sammanträde på torsdag ska två uppsatser belönas med stipendier om 10 000 kr var. Omsorgsnämnden har sedan 2017 delat ut stipendier till väl utförda uppsatser inom omsorgsområdet.

Vänorten Wismar besöker Kalmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-22 13:06 CET - Kalmar kommun

På måndag och tisdag besöker den tyska vänorten Wismar Kalmar. Det är en delegation, bestående av bland andra borgmästare Thomas Beyer, kommunala politiker och tjänstemän, samt en ungdomsdelegation som kommer till Kalmar för ett officiellt vänortsmöte.

Pressinbjudan: Så blir Kalmars placering i riket när det gäller kontinuitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-20 16:13 CET - Kalmar kommun

2014 låg Kalmar på 164:e plats i landet när det gäller personalkontinuiteten. Personalkontinuiteten mäter det antal olika personal som en omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod.

Gasellfrukost i Kalmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-20 08:12 CET - Kalmar kommun

Den 11 april klockan 07:30 genomförs Di Gasells Nätverksfrukost i Kalmar. Platsen är Kalmarsalen. – Det är en möjlighet för företagare att träffa andra och utveckla sin verksamhet mot nya affärsmöjligheter berättar David Lengström, VD för ALMI Kalmar län.

Ökad ersättning för hemsändningsbidrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-15 13:00 CET - Kalmar kommun

Kalmar kommun höjer hemsändningsbidraget från 120 till 200 kronor per leverans för de fem butiker som håller med servicen. Höjningen sker retroaktivt från årsskiftet.  – Höjningen är en viktig satsning för att upprätthålla och trygga varuförsörjningen på landsbygden för en utsatt målgrupp. Hela Kalmar ska leva och möjligheten till hemsändning är i många fall avgörande för att man ska kunna bo kvar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Lägsta sjukfrånvaron sedan år 2012 i omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-14 11:23 CET - Kalmar kommun

Omsorgsförvaltningen har sedan 2015 arbetat systematiskt för att minska på de höga sjukfrånvarotalen. När 2018 års sjukfrånvaro sammanställs kan man konstatera att man når målet att minska sjukfrånvaron med en procentenhet jämfört med föregående år. Totalt har sjukfrånvaron för omsorgsförvaltningen sjunkit till den lägsta nivån sedan år 2012.

Omsorgen inrättar fyra karriärtjänster för specialistundersköterskor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-01 10:43 CET - Kalmar kommun

I onsdags beslutade omsorgsnämndens om den nya verksamhetsplanen för år 2019 med bland annat en satsning på inrättandet av fyra nya tjänster som specialistundersköterskor. Nu tar omsorgsförvaltningen nästa steg att förverkliga nämndens beslut genom att idag påbörja processen för tillsättande av de fyra nya karriärtjänsterna för specialistundersköterskor i Kalmars äldreomsorg.

Pressinbjudan: Omsorgen ska nå målen genom breddsatsningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-30 15:53 CET - Kalmar kommun

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden har årets budget och verksamhetsplan för omsorgsförvaltningen beslutats. I verksamhetsplanen finns bland annat riktade satsningar inom arbetsmiljö, ökad kvalitet för omsorgstagare och socialt innehåll.

Johan Persson hedrar sin polska kollega

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-18 08:59 CET - Kalmar kommun

Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson med hustru, länsrådet Malin Almqvist, har bjudits in till, och kommer att delta vid, begravningen av Gdansk borgmästare Pawel Adamowicz.