Ny styrelse för Energikontoren Sverige

Press Releases - Published: 2022-04-06 08:57 CEST - Energikontor Sydost

Den globala uppvärmningen går att begränsa, om vi sätter in åtgärder på bred front nu. Det är huvudbudskapet i den senaste av klimatpanelen IPCCs senaste rapport. Viktiga aktörer för den svenska omställningen till fossiloberoende är Energikontoren Sverige som precis valt en ny styrelse, där Energikontor Sydosts vd, Christel Liljegren, får fortsatt förtroende.

Överenskommelse klar för förbättrade förbindelser Öckerö–Göteborg

Press Releases - Published: 2022-03-03 14:00 CET - Västra Götalandsregionen

Överenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun, Göteborgs Stad och Trafikverket. Parterna är överens om en övergripande strategi och stegvis process för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040.

Uppropet "Mer svensk ekologisk växtmat nu!" överlämnat till landsbygdsministern

Press Releases - Published: 2021-03-01 10:00 CET - EkoMatCentrum

Mer svensk ekologisk växtbaserad mat nu! Upprop signerat av Ekomatcentrum och åtta miljö- och konsumentorganisationer har överlämnats till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Grand slam för Lund i Ekomatsligan 2020!

Press Releases - Published: 2020-10-13 15:00 CEST - EkoMatCentrum

Lunds kommun vann årets Ekomatsliga. Första pris i alla grenar!

Modernisering av hissar – det miljövänligare alternativet

Press Releases - Published: 2020-04-22 13:57 CEST - Hissgruppen AB

.

”Vi var först men nu ska vi bli bäst inom hållbarhet”

Press Releases - Published: 2018-06-27 14:47 CEST - Destination Sigtuna

Sigtuna kommun var den första destinationen i Sverige med ett hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Redan 2009 startade samarbetet med syfte att minska sin klimatpåverkan. Nu fördjupas och utvidgas samarbetet ytterligare. Bland annat ska en ny hållbarhetskonsult undersöka om det finns intresse för fler företag att gå med.

Fönsterrenoveringens dag - en dag för hela Sverige den 30 maj

Press Releases - Published: 2018-03-21 15:25 CET - VGR Kulturutveckling

Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag.

Kunskaps-boost i lågenergibyggande

Press Releases - Published: 2017-10-11 06:30 CEST - Energikontor Sydost

12 oktober samlas ett trettiotal fastighetschefer och energiingenjörer på Mönsterås bibliotek för att lära sig om Energilyftet – en kunskapshöjande webbutbildning inom lågenergibyggande, framtagen av Energimyndigheten. Dagen avslutas med ett besök på den klimatsmarta förskolan Galaxen, byggd med passivhusteknik.

En femtedel svekologiskt i offentlig sektor!

Press Releases - Published: 2017-01-26 09:00 CET - EkoMatCentrum

Drygt 30 procent av maten i offentlig sektor är ekologisk och 20 procent svekologisk. Den höga andelen ekologiskt gynnar det svenska lantbruket och livsmedelsproduktionen och bidrar till att hälsosammare och klimatsmartare mat produceras och serveras i landets skolor och förskolor.

Fältöversten blir samlingsplats för klimatsmarta östermalmsbor

Press Releases - Published: 2015-06-09 16:04 CEST - Fältöversten

Stadsodling, Klimatvåg och politikerfika. Nu vill Fältöversten att fler ska få upp ögonen för vilken skillnad de kan göra för miljön. Mellan 11-12 juni och 15-18 juni arrangerar Fältöversten klimatdagar tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning och miljöförvaltningen i Stockholms stad.