Det nya trafikförsörjningsprogrammet – en omstart för att öka det hållbara resandet efter pandemin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-18 14:36 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige antog på tisdagen 18 maj ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025. Fokus för kollektivtrafiken 2022 är omstart för Västra Götaland i en hållbar riktning. Målet är att fram till 2025 återta antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång, så som det såg ut innan coronapandemin, samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-06-25 14:37 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal. Nämnder och styrelser är eniga om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion och användning av biogas spelar en fortsatt viktig roll som en del i omställningen till oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen.

Sökes: Ambassadör för hållbart resande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-21 07:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Hållbart resande väst och Buss ohoj! söker ambassadörer för hållbart resande till hösten 2018. Vi söker dig som är nyfiken på att ändra dina vanor och anta en utmaning. Vi ser helst att du har lång erfarenhet av att köra bil till jobbet, träningen, mataffären, ja – överallt. Du vill göra en insats för klimatet, samtidigt som du får möjlighet att förbättra din hälsa.

Avgiftsfri kollektivtrafik för elever under sommarlovet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-04 13:33 CEST - Västra Götalandsregionen

Skolungdomar i Västra Götaland får fria resor med kollektivtrafiken i hela länet i sommar. Det blir möjligt sedan regeringen i förra veckan beslutade att införa ett nytt statligt stöd för sommarlovsresor.

Så ska kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille se ut i framtiden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-10 16:50 CEST - Västra Götalandsregionen

Den 10 april beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, som den sista av flera instanser, att anta Koll2035 – målbilden för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. Nu fortsätter arbetet med att förverkliga målbilden, vilket ska ge nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar, snabbare resor och plats för fler i kollektivtrafiken.

VGR och västsvenska näringslivet pressar regeringen om byggstart Göteborg-Borås

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-30 11:45 CET - Västra Götalandsregionen

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras? 

Billigare enkelbiljetter i Västtrafik To Go

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-06 10:06 CET - Västra Götalandsregionen

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har beslutat att sänka priset på enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go och att sänka rabatten på kontoladdning. Syftet är att erbjuda ett minst lika bra pris i mobilen som med Västtrafikkort. Förändringarna beräknas införas i maj 2017.

Nytt samarbete kring Göteborgs bytespunkter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 08:00 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, som regional kollektivtrafikmyndighet, har tillsammans med Västtrafik, Sveriges Bussföretag, Västra Sveriges Bussbranschförening, Göteborgs stad och Jernhusen enats om principer för samverkan kring kollektivtrafikens bytespunkter i Göteborg. Det är det första samarbetet av sitt slag i Sverige mellan kommersiella och offentliga aktörer.

Fem miljoner till fortsatt utveckling av ElectriCity

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-09 14:32 CET - Västra Götalandsregionen

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen vill att Västtrafik undersöker hur elbussar fungerar i tät stadsmiljö med mycket resenärer, och att inomhushållplatser utvecklas. Därför beslutade nämnden, under sitt möte den 9 december, att avsätta fem miljoner kronor till Västtrafik, att använda inom ramen för samarbetsprojektet ElectriCity.

Så kan kollektivtrafiken i Göteborgsområdet byggas ut – förslag klart

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-11 14:08 CET - Västra Götalandsregionen

Nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar och snabbare resor i kollektivtrafiken. Det är i korta drag vad förslaget till framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille innebär.