Misa får besök av Riksdagspolitiker från miljöpartiet den 27 april.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-27 08:06 CEST - Misa AB

Genom att visa och berätta om vår verksamhet vill vi ge exempel och få till stånd en debatt och ett lärande på beslutsfattande nivå kring frågeställningen; ”funktionsnedsättning och arbete”.

32 personer med funktionsnedsättning får anställning.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-02-01 08:54 CET - Misa AB

Under 2010 har Misa AB stöttat 32 personer att gå från daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL, till att få anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Glädjande att moderaternas hyreschock inte lyckades

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-11-29 13:12 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den moderatledda alliansen fick nej i Svea Hovrätt när de försökte chockhöja hyrorna för människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.