Eskilstuna blir en av 23 svenska städer som går före i klimatomställningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-01 10:11 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun blir en av de 23 städer som antagits till innovationsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Tillsammans med fyra myndigheter kommer kommunerna, som samlar 40% av Sveriges befolkning, kraftsamla för klimatneutrala och hållbara städer.

Eskilstunas nya vetenskapsfestival ska göra fler nyfikna på högre studier

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-10 11:30 CEST - Eskilstuna kommun

Den 9–11 september arrangeras Kunskapsfesten, Eskilstunas nya vetenskapsfestival. Den syftar till att sänka trösklar till högre utbildning och skapa en högre tilltro till forskning och framtid.

Eskilstuna kommun arrangerar vetenskapsfestival tillsammans med Mälardalens högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-09 09:28 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Mälardalens Högskola bjuder in media till en pressträff för att presentera Eskilstunas nya vetenskapsfestival Kunskapsfesten.

Drottninggatan i Eskilstuna ska återställas och det kan störa nattetid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-28 14:10 CET - Eskilstuna kommun

Nu är arbetet med att bygga nya Mälardalens högskola nästan klart utvändigt. Den nya byggnaden ska vara färdig till sommaren 2020. Inför vintern behöver gatumark som tagit i anspråk under byggtiden, återställas för att klara vinterväghållningen. Något som kan störa boende i området.

Digitala verktyg som stöd för differentierad undervisning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-26 08:32 CEST - Eskilstuna kommun

Ett utvecklings- och forskningsprojekt om undervisning och digitalisering i förskola och skola drar igång i oktober. I projektet möts forskare och personal från förskolor och skolor i Mälardalsregionen för att utbyta erfarenhet och tillsammans utveckla undervisningen och användningen av digitala verktyg.

Ytan utanför nya högskolan i Eskilstuna byggs om till mötesplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-13 09:00 CEST - Eskilstuna kommun

Under hösten 2019 planerar vi att starta ombyggnationen av ytan utanför nya Mälardalens högskola (MDH). Den nya platsen ska vara en mötesplats för studenter, invånare och besökare. Platsen ska också tydliggöra MDH:s entréer och bidra till att koppla ihop Eskilstuna centrum med Munktellstaden.

Utställningen När bilen är norm invigs på Eskilstuna stadsbibliotek

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-25 09:00 CET - Eskilstuna kommun

Välkommen på invigning av utställningen ”När bilen är norm” på Eskilstuna stadsbibliotek. För åttonde gången presenterar studenter från Mälardalens högskola sitt samarbete med Mobilitetsgruppen på Eskilstuna kommun.

Forskningsprojekt om att leva med god man i Eskilstuna och Strängnäs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-21 16:15 CEST - Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs samarbetar med Mälardalens Högskola i ett forskningsprojekt. Syftet är att ta reda på hur det är att som vuxen leva med hjälp av en god man eller förvaltare.

Ny historisk satsning på Mälardalens högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-12 17:01 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland har tagit ett historiskt beslut om en satsning på MDH. Under tre år kommer kommunen och landstinget avsätta medel för att stärka forskning och utveckla befintligt utbildningsutbud på Mälardalens högskola, med inriktning mot digitalisering och IT.

Ny historisk satsning på Mälardalens högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-11 10:48 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland har tagit ett historiskt beslut om en satsning på Mälardalens högskola som ska stärka regionens kompetensförsörjning och öka kunskapen om digitalisering, bland annat inom systemvetenskap, e-hälsa och hälsorobotik.