Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-19 13:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag träffar Funktionsrätt Sverige ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Vid mötet överlämnar vi en skrivelse där vi påtalar behovet av att komplettera den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen med utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder. 

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 10:37 CEST - Funktionsrätt Sverige

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ny ordförande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-18 15:23 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 13:47 CEST - Funktionsrätt Sverige

Vår nya besöksadress är:

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-18 15:44 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om.

LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-23 10:52 CET - Funktionsrätt Sverige

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och att man bör utreda om vissa centrala begrepp därför behöver definieras tydligare i lagen. Det handlar exempelvis om rätten till jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som andra. Handikappförbunden invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Behandlande läkare vet mest om patienten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-21 12:42 CET - Funktionsrätt Sverige

Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.

Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-08 09:36 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-07 07:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 17:20 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden har länge flaggat för att hanteringen av LSS och den personliga assistansen visar en farlig utveckling. Det är därför glädjande att regeringen idag gav besked om flera steg i rätt riktning med förtydligande av regleringsbrevet till Försäkringskassan och med nya myndighetsuppdrag för att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i insatser enligt LSS.