Tillsätt utredning för att rädda folkhögskolorna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-22 10:16 CEST - Funktionsrätt Sverige

Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-20 11:24 CEST - Funktionsrätt Sverige

Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-08 09:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar. Fallet har uppmärksammats både i lokalpress och riksmedia. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling. "Detta är allvarligt. Förvaltningsrätten beaktar inte den enligt Europakonventionen skyddade rätten till en muntlig förhandling i tillräcklig utsträckning", säger Andrea Bondesson, jurist hos Handikappförbunden.

Daglig diskriminering – verklighet för många

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-07 15:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Den föreslagna förstärkningen av diskrimineringslagen är en bra men otillräcklig början och Diskrimineringsombudsmannen, DO saknar nödvändig vilja och kompetens för att tolka och implementera bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Denna kritik uttrycker Handikappförbunden i en skrivelse som överlämnades idag vid ett möte med kultur- och demokratiministerns statssekreterare Per Olsson Fridh.

80 miljoner européer påverkas av beslut om tillgänglighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-12 21:21 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag onsdag röstar Europaparlamentets kulturkommitté om den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Kommitténs föredragande föreslår att audiovisuella medietjänster, som TV-sändningar och e-böcker ska undantas från den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Om förslaget skulle bli verklighet innebär det att dessa tjänster inte behöver vara tillgängliga för 80 miljoner personer med funktionsnedsättning i Europa. Handikappförbunden och Dyslexiförbundet känner en stark oro för den här utvecklingen och uppmanar nu svenska EU-parlamentariker att agera i frågan genom att skarpt avvisa förslagen om att avlägsna audiovisuella medietjänster och e-böcker från lagen. Om förslaget blir verklighet innebär det att den kanske viktigaste vägen till delaktighet i kulturlivet och demokratin begränsas.Parlamentet brukar stå på medborgarnas sida i EU, men den här gången vill de stoppa utvecklingen mot ett inkluderande samhälle som främjar innovation och universell utformning. Parlamentets kulturkommitté ska snart leda arbetet med ett annat direktiv: revideringen av direktivet för audiovisuella medietjänster som riktar sig till tv-kanaler. Där är artikeln om tillgänglighet struken.Vi menar att parlamentet istället borde främja den juridiska anpassningen till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som EU också har ratificerat. Konventionens artikel 30, skyddar tydligt och klart tillgången till kultur.Tillgänglighet måste med i lagar som riktar sig till både tv-bolag som gör innehåll och till de som träffas av tillgänglighetslagen - tillverkare av apparater och de som distribuerar tv och gör e-böcker. Annars kanske inte innehållet når ända fram till konsumenten.Handikappförbunden och Dyslexiförbundet vill tillsammans med våra europeiska kollegor se en ambitiös, meningsfull och långtgående tillgänglighetslag som säkerställer att alla personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som andra.Stig Nyman, ordförande i HandikappförbundenBengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet, FMLS samt styrelseledamot i Handikappförbunden 

Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-11 11:32 CEST - Funktionsrätt Sverige

”Det är glädjande besked att undantagen tas bort i Diskrimineringslagen”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, diskrimineringsministerns löften i Ekot i morse. ”Handikappförbunden har drivit frågan hårt och ser fram emot att lagen nu äntligen skärps”

Socialdepartementet föregår LSS-utredningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-05 09:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Lagom till semestern föreslår Socialdepartementet en förändring av assistansersättningen, som inte bara skapar stor osäkerhet för användare och anordnare, utan som dessutom föregår den nyss tillsatta utredningen av LSS-lagstiftningen. ”Vi avstyrker bestämt förslaget”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Handikappförbundens nyhetsbrev juni 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-01 08:49 CEST - Funktionsrätt Sverige

Funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-30 18:02 CEST - Funktionsrätt Sverige

”Det är bra att förslagen om en ny funktionshinderspolitik är kopplade till mänskliga rättigheter och inriktas på universell utformning av samhället. Det är ett kvitto på att Handikappförbundens envisa arbete med frågorna haft effekt”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden den rapport som Myndigheten för delaktighets presenterade på torsdagen.