Funktionshinderrörelsen frågar ut politikerna i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-07 10:09 CEST - Funktionsrätt Sverige

Hur vill de politiska partierna garantera självbestämmande och livskvalitet för människor med funktionsnedsättning? Under Almedalsveckan arrangerar stora delar av funktionshinderrörelsen för första gången gemensamma utfrågningar med ledande företrädare för de politiska partierna.

Efterlängtat beslut om Läsa- , skriva-, räknagaranti

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-30 16:41 CEST - Funktionsrätt Sverige

Vi i Funktionsrätt Sverige är mycket glada över beskedet att riksdagen idag beslutat att en Läsa-, skriva-, räknagarantin för tidiga stödinsatser blir verklighet. ”Garantin är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till.”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Nyhetsbrev december 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-01 12:33 CET - Funktionsrätt Sverige

uttalande.

100 procent kamp - konferens om kulturarv och mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-08 10:36 CET - VGR Kulturutveckling

Runt om i världen engagerar sig människor i kampen för mänskliga rättigheter. För kvinnors rätt till mödravård och abort, för hbtq-­personers rättigheter, för flyktingars rätt till asyl eller transpersoners rätt att slippa tvångssteriliseringar. Också Sveriges historia är en berättelse om människor som har kämpat för rättigheter - som rätten att rösta eller rätten till sin sexualitet. Varmt välkommen till en konferens om hur vi genom kulturarv och kamp bygger en gemensam framtid, på Tekniska museet i Stockholm 16 november.

Öppet brev från DHR till partiledarna - Ta ert ansvar och rädda den personlig assistansen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-31 07:02 CET - DHR

Vem av er partiledare har personlig assistans och behöver svara på hur många timmar i veckan som går till att handla, laga och äta mat? Eller hur många minuter varje toalettbesök tar? Hur många av er partiledare kan uppge hur mycket tid till kulturutbyte som används? Eller tycker att ni ska behöva svara på frågan om hur ofta ni umgås med vänner eller släkt? Ingen annan människa än den som behöver personlig assistans behöver svara på dessa frågor ställda av Försäkringskassan.

Den som värnar demokratin kan inte låta storfinansen styra världen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-23 08:47 CEST - Jordens vänner

Idag, måndag, inleds FN:s förhandlingar om företags ansvar för mänskliga rättigheter i Genève. Sofia Hedström, avdelningschef för påverkan och kampanj hos Jordens Vänner kommer att vara på plats och hon är kritisk till den svenska regeringens vaga hållning. – Inför konferensen ställde vi i Jordens Vänner ett antal skriftliga frågor till Utrikesdepartementet för att räta ut ett antal frågetecken men svaret var så luddigt att frågetecknen blev fler och inte färre, säger Sofia Hedström.

Avgörande skolförslag riskerar nedröstning – stöd förslaget om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-11 09:51 CEST - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.

Nyhetsbrev oktober 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-10 09:27 CEST - Funktionsrätt Sverige

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-13 10:32 CEST - Funktionsrätt Sverige

Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

Funktionsrätt Sverige välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-24 16:31 CEST - Funktionsrätt Sverige

”Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.