Den som värnar demokratin kan inte låta storfinansen styra världen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-23 08:47 CEST - Jordens vänner

Idag, måndag, inleds FN:s förhandlingar om företags ansvar för mänskliga rättigheter i Genève. Sofia Hedström, avdelningschef för påverkan och kampanj hos Jordens Vänner kommer att vara på plats och hon är kritisk till den svenska regeringens vaga hållning. – Inför konferensen ställde vi i Jordens Vänner ett antal skriftliga frågor till Utrikesdepartementet för att räta ut ett antal frågetecken men svaret var så luddigt att frågetecknen blev fler och inte färre, säger Sofia Hedström.

Avgörande skolförslag riskerar nedröstning – stöd förslaget om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-11 09:51 CEST - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.

Nyhetsbrev oktober 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-10 09:27 CEST - Funktionsrätt Sverige

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-13 10:32 CEST - Funktionsrätt Sverige

Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

Funktionsrätt Sverige välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-24 16:31 CEST - Funktionsrätt Sverige

”Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Inbjudan presskonferens Funktionsrätt Sverige och Föreningen JAG om nazisternas närvaro i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-05 08:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Torsdag 6/7 kl 18 i JAG-tältet på Hamnplan, Almedalen

Funktionsrätt i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-30 10:29 CEST - Funktionsrätt Sverige

Bevaka bland annat frågor som:

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-19 13:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag träffar Funktionsrätt Sverige ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Vid mötet överlämnar vi en skrivelse där vi påtalar behovet av att komplettera den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen med utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder. 

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 10:37 CEST - Funktionsrätt Sverige

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ny ordförande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-18 15:23 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.