DHR: regeringens funkpol-strategin riskerar att bli ett ihålligt löfte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-17 11:26 CEST - DHR

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop” för perioden 2018–2025. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt. Mest problematiskt är att strategin i stora delar verkar sakna mätbara mål. Det kommer försvåra uppföljningen för att se hur framgångsrik #funkpol-politiken har varit och möjligheten för funktionshinderrörelse att utkräva ansvar av regering och myndigheter.

Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-03 11:46 CEST - DHR

Inför Almedalsveckan uppmanas arrangörer att tänka på utformningen av sina evenemang och göra dem tillgängliga. För andra året i rad genomförs Tillgänglighetsarenan. Syftet är att lyfta tillgänglighet och utformning i samhällsdebatten och ge frågorna en tydlig hemvist i Almedalen. Arenan arrangeras gemensamt av SPF Seniorerna, DHR, Parasport Sverige och Hissförbundet.

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 13:47 CEST - Funktionsrätt Sverige

Vår nya besöksadress är:

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-18 15:44 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om.

LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-23 10:52 CET - Funktionsrätt Sverige

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och att man bör utreda om vissa centrala begrepp därför behöver definieras tydligare i lagen. Det handlar exempelvis om rätten till jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som andra. Handikappförbunden invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Behandlande läkare vet mest om patienten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-21 12:42 CET - Funktionsrätt Sverige

Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.

Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-08 09:36 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-07 07:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 17:20 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden har länge flaggat för att hanteringen av LSS och den personliga assistansen visar en farlig utveckling. Det är därför glädjande att regeringen idag gav besked om flera steg i rätt riktning med förtydligande av regleringsbrevet till Försäkringskassan och med nya myndighetsuppdrag för att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i insatser enligt LSS.

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 10:19 CET - Funktionsrätt Sverige

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------