Inbjudan presskonferens Funktionsrätt Sverige och Föreningen JAG om nazisternas närvaro i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-05 08:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Torsdag 6/7 kl 18 i JAG-tältet på Hamnplan, Almedalen

Funktionsrätt i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-30 10:29 CEST - Funktionsrätt Sverige

Bevaka bland annat frågor som:

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-19 13:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag träffar Funktionsrätt Sverige ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Vid mötet överlämnar vi en skrivelse där vi påtalar behovet av att komplettera den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen med utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder. 

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 10:37 CEST - Funktionsrätt Sverige

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ny ordförande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-18 15:23 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.

DHR: regeringens funkpol-strategin riskerar att bli ett ihålligt löfte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-17 11:26 CEST - DHR

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop” för perioden 2018–2025. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt. Mest problematiskt är att strategin i stora delar verkar sakna mätbara mål. Det kommer försvåra uppföljningen för att se hur framgångsrik #funkpol-politiken har varit och möjligheten för funktionshinderrörelse att utkräva ansvar av regering och myndigheter.

Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-03 11:46 CEST - DHR

Inför Almedalsveckan uppmanas arrangörer att tänka på utformningen av sina evenemang och göra dem tillgängliga. För andra året i rad genomförs Tillgänglighetsarenan. Syftet är att lyfta tillgänglighet och utformning i samhällsdebatten och ge frågorna en tydlig hemvist i Almedalen. Arenan arrangeras gemensamt av SPF Seniorerna, DHR, Parasport Sverige och Hissförbundet.

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 13:47 CEST - Funktionsrätt Sverige

Vår nya besöksadress är:

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-18 15:44 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om.

LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-23 10:52 CET - Funktionsrätt Sverige

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och att man bör utreda om vissa centrala begrepp därför behöver definieras tydligare i lagen. Det handlar exempelvis om rätten till jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som andra. Handikappförbunden invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.