Behandlande läkare vet mest om patienten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-21 12:42 CET - Funktionsrätt Sverige

Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.

Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-08 09:36 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-07 07:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 17:20 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden har länge flaggat för att hanteringen av LSS och den personliga assistansen visar en farlig utveckling. Det är därför glädjande att regeringen idag gav besked om flera steg i rätt riktning med förtydligande av regleringsbrevet till Försäkringskassan och med nya myndighetsuppdrag för att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i insatser enligt LSS.

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 10:19 CET - Funktionsrätt Sverige

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny rapport: Omfattande barnarbete i Kongos diamantgruvor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 08:34 CET - Afrikagrupperna

En ny rapport från Swedwatch och Afrikagrupperna visar att den hållbarhetscertifiering som många smyckeföretag hänvisar till inte skyddar de mest utsatta. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregion arbetar många barn istället för att gå i skolan och det är vanligt att flickor tvingas gifta sig vid tidig ålder.

Lagändring brådskar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-16 11:11 CET - Funktionsrätt Sverige

Vädjan till regeringen - Ompröva besluten om neddragen assistans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-09 15:24 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden lämnade idag, vid regeringens funktionshindersdelegation, över ett brev till Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhetsminister. I brevet vädjar vi till regeringen att de omgående omprövar de beslut om kraftigt neddragen assistans som drabbar både familjer och individer som är assistansberättigade.

Regeringen måste lyssna på FNs kritik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-29 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med en enad funktionsrättsrörelse, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS."

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-25 09:07 CET - Funktionsrätt Sverige