Ny rapport: Omfattande barnarbete i Kongos diamantgruvor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-21 08:34 CET - Afrikagrupperna

En ny rapport från Swedwatch och Afrikagrupperna visar att den hållbarhetscertifiering som många smyckeföretag hänvisar till inte skyddar de mest utsatta. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregion arbetar många barn istället för att gå i skolan och det är vanligt att flickor tvingas gifta sig vid tidig ålder.

Lagändring brådskar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-16 11:11 CET - Funktionsrätt Sverige

Vädjan till regeringen - Ompröva besluten om neddragen assistans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-09 15:24 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden lämnade idag, vid regeringens funktionshindersdelegation, över ett brev till Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhetsminister. I brevet vädjar vi till regeringen att de omgående omprövar de beslut om kraftigt neddragen assistans som drabbar både familjer och individer som är assistansberättigade.

Regeringen måste lyssna på FNs kritik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-29 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med en enad funktionsrättsrörelse, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS."

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-25 09:07 CET - Funktionsrätt Sverige

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-16 12:45 CET - Funktionsrätt Sverige

FN har riktat skarp kritik mot den alltmer restriktiva tolkningen av ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”.-– Vad som kan krävas enligt funktionsrättskonventionen är att Sverige fullt ut ska tillämpa de rättigheter som redan har genomförts på ett icke diskriminerande sätt, säger Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden.Med lagen som verktygIndependent Living Institute och projektet Med lagen som verktyg arrangerar en internationell konferens i Stockholm den 24 november. Konferensens tema är hur strategisk processföring kan användas i samband med diskrimineringslagstiftning och Funktionshinderkonventionen. Läs fler nyheter på projektets webbplats funktionsrattskonventionen.se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LSS ska utvecklas, inte avvecklas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-07 11:28 CET - Funktionsrätt Sverige

”Nu måste regeringen svänga i frågan om personlig assistans", säger Pelle Kölhed, Handikappförbundens vice ordförande och expert i den pågående LSS-utredningen. "Men vill man ha någon trovärdighet kvar räcker det inte längre med nytt uppdrag till Försäkringskassan.”

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-19 15:28 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag har Handikappförbundens kongress beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017.

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-17 13:34 CEST - Funktionsrätt Sverige

Svensk rätt ska så långt möjligt tolkas i ljuset av Funktionshinderkonventionens krav.