Sänkt restaurangmoms gav fler jobb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-02 08:15 CET - Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet bedömer att priserna på restaurangtjänster blivit 4 procent lägre till följd av den sänkta restaurangmomsen.

Avtalsrörelsen ger stabilitet men stora utmaningar återstår framöver

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-23 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

För ytterligare information kontakta:Göran Hjelm, forskningschef, 08-453 59 26 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Presskonferens om årets lönebildningsrapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-09 06:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 23 oktober presenterar Konjunkturinstitutet lönebildningsrapporten för 2013.

Tydligare tecken på en snar vändning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-28 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

För ytterligare information kontakta:Jesper Hansson, prognoschef, 08-453 59 72 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Långsam återhämtning inleds i höst

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-19 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Den ekonomiska tillväxten i Sverige var tillfälligt hög första kvartalet.

Lågkonjunkturen fördjupas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-19 08:15 CET - Konjunkturinstitutet

Den svaga utvecklingen i omvärlden dämpar både efterfrågan på svenska exportvaror och förtroendet bland hushåll och företag. Konjunkturen försvagas och svensk BNP faller fjärde kvartalet i år. Nästa år inleds svagt och arbetslösheten fortsätter att stiga. Först i slutet av 2013 påbörjas en återhämtning. Det tar sedan många år innan svensk ekonomi är i balans eftersom lågkonjunkturen är djup. Det visar Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag. Under de