Medborgerlig Samling har utsett en kulturpolitisk talesperson

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-05-18 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Partistyrelsen för Medborgerlig Samling (MED) har utsett Martina Björk till ny talesperson för kulturpolitik. Martina Björk, som är bosatt i Lund, har en gedigen bakgrund i kulturlivet. Hon är utbildad gymnasielärare i svenska och latin, och har också doktorerat i latin. Vidare undervisar hon vid universitet och högskola, är aktiv som kyrkomusiker och sångerska och frilansar som kulturskribent.

Manifestation för yttrande- och demonstrationsfrihet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-05-09 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Partiet Medborgerlig Samling kallar till en manifestation för yttrande- och demonstrationsfrihet tisdagen den 10 maj kl. 17.00 på Norrmalmstorg i Stockholm.

Nytt rekord när MED nådde över 4.000 medlemmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-26 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling (MED) närmar sig de minsta riksdagspartierna i medlemsantal. I veckan passerade MED 4.000 medlemmar och ökningen bara fortsätter. MED är nu nästan hälften så stora som de båda minsta partierna i riksdagen: Miljöpartiet och Liberalerna. De flesta riksdagspartierna har haft en vikande medlemstrend i många år. Sedan 1990-talet har de gamla partierna i snitt förlorat ungefär hälften av sina medlemmar.

S-politiker avslöjas med bidragsfusk

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-21 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling avslöjar en bidragsfuskande S-politiker. I centrum för härvan står politikern Mohamed Nassir Abdullahi Ali, som är ordinarie ledamot för Socialdemokraterna i Stockholms stads kommunfullmäktige. S-politikern har systematiskt förvanskat räkenskaperna i bidragsansökningar för föreningen "Tensta Familjer och Ungdomsförening" till Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd och Skolverket. I ansökningarna uppges att föreningen har 350 medlemmar, trots att föreningen inte har redovisat några medlemsintäkter. S-politikern själv förefaller ha varit både kassör och revisor samtidigt i föreningen. Det mesta tyder på att "Tensta Familjer och Ungdomsförening" är en fasad för att otillbörligen tillskansa sig bidrag.

Stockholms stad finansierade könsseparering och "social kontroll" i Spånga-Tensta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-13 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling fortsätter sin granskning av föreningsbidragen i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta. Nu visar det sig att en av de föreningar som granskats ägnar sig åt "social kontroll" av flickor, och att det regelmässigt sker könsseparering av män och kvinnor vid föreningens sammankomster. MED Stockholm har skickat ett nytt öppet brev till stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta med frågor kring Somaliska Föräldrar - Modersmålföreningen. Brevet kommer mindre än en vecka efter avslöjandet att en av ledamöterna i stadsdelsnämnden var jävig när nämnden beslutade om miljonbelopp i bidrag till denna förening.

MED granskar föreningsbidragen i Spånga-Tensta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-04-07 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Bör en politiker bevilja bidrag till sin egen familj? Den frågan ställer sig Medborgerlig Samling i Stockholms stad i samband med en granskning av föreningsbidrag i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. En av ledamöterna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S), har suttit med när nämnden har beviljat bidrag åt en förening där båda hans föräldrar är styrelseledamöter - utan att anmäla sig jävig. De senaste åren har hans föräldrars förening mottagit miljonbelopp i bidrag av Stockholms stad.

Inbjudan till pressen att delta vid MED:s valupptakt i Uppsala den 2 april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-31 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

På lördag 2 april genomför Medborgerlig Samling sin valupptakt i Uppsala. Vi bjuder härmed in alla journalister från TV, radio, tidningar och övriga media att bevaka valupptakten på plats. Ca 150 deltagare från hela landet kommer att träffas från lunchtid på lördagen och lägga upp planerna inför höstens val. Detaljer om anmälan finns längst ned i detta pressmeddelande.

Medborgerlig Samling Väst har fastställt sina vallistor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-28 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling (MED) Väst har hållit distriktsstämma och spikat sina vallistor till region Västra Götaland, region Halland samt för kommunerna Göteborg, Stenungsund, Härryda och Borås. Målet inför valet 2022 är att ta plats i regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Medborgerlig Samling nekades hyra lokal av Bagarmossens Folkets Hus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-25 06:00 CET - Medborgerlig Samling

Ska föreningar få bidrag från Stockholms stad om de medvetet motarbetar demokratin? Har Stockholms stads Kulturnämnd koll på de demokratiska reflexerna hos bidragstagarna? Är det bra eller dåligt för demokratin när man bryter tankar och åsikter mot varandra i ett civiliserat samtal, med målet att skapa ett bättre samhälle?

Öppet brev till Skolverket: Bristfällig kontroll av organisationer som söker bidrag för läxhjälp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-03-22 06:00 CET - Medborgerlig Samling

I ett öppet brev till Skolverket ber Medborgerlig Samling (MED) om svar angående handläggningen av ansökningar om statsbidrag till organisationer som bedriver ideell läxhjälp. MED har i en granskning bland annat funnit att bidrag har beviljats till föreningar som inkommit med ansökan för sent, saknar medlemmar och anger ett orimligt antal utlovade elevtimmar.