AMF Fastigheter ska bidra till balansen i kraftnätet med ny metod

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-18 07:00 CET - AMF Fastigheter

AMF Fastigheter har tagit ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att ansluta sig till den så kallade FCR-marknaden. Med metoden går man under kritiska perioder ned i egen elkonsumtion, med förhoppningen att kunna bidra till ett stabilare kraftnät som i sin tur möjliggör för mer förnyelsebar energi från sol och vind. AMF Fastigheter är ett av de första svenska fastighetsbolagen att ansluta sig.

AMF Fastigheters ambitiösa klimatmål godkänns

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-08-26 10:19 CEST - AMF Fastigheter

Science Based Targets initiative (SBTi) har nu granskat och godkänt AMF Fastigheters klimatmål och nästa steg i arbetet med att ställa om verksamheten i linje med 1,5 gradersmålet har påbörjats. De direkta utsläppen ska minska med 100 procent till år 2030 och de indirekta utsläppen ska minska med 67 procent per kvadratmeter under samma period.

AMF Fastigheter satsar på fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-16 12:00 CET - AMF Fastigheter

Som en del i arbetet med att minska sitt klimatavtryck deltar AMF Fastigheter i ett pilotprojekt för fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp med hjälp av biokol. Projektet leds av Stockholm Exergi och samlar sex fastighetsbolag som vill göra skillnad.

AMF Fastigheter satsar på solenergi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-07 09:00 CET - AMF Fastigheter

AMF Fastigheter har installerat solceller i åtta fastigheter som ett led i en satsning på förnyelsebar energi. Energin från solcellerna kommer bland annat att driva hissar och belysning.

AMF Fastigheter vinnare av E-prize 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-13 17:37 CEST - AMF Fastigheter

På Veckans Affärers årliga hållbarhetsdag presenterades idag vinnarna av E-prize 2015. Utmärkelsen delas ut till de företag som under året har lyckats bäst med sin energieffektivisering. I hård konkurrens tog AMF Fastigheter hem priset i kategorin Fastigheter och Offentlig sektor.