Eldrivna servicebilar hos Nordisk Hiss i Linköping

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-18 07:00 CEST - Motum AB

Det Linköpingsbaserade hissföretaget Nordisk Hiss har under 2019 köpt in och testat tre eldrivna servicebilar. Försöket har varit en succé och företaget utvärderar nu möjligheten att använda elbilar i andra delar av verksamheten.

Motum gör entré i Norge genom ett samarbete med Elscoop Group AS

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-13 08:00 CEST - Motum AB

Hisskoncernen Motum skapar tillsammans Elscoop Group AS en plattform för service, montering och modernisering på den norska marknaden. Genom ett nybildat bolag kommer Motum därmed kunna erbjuda ett heltäckande tjänsteerbjudande även i Norge.

Motum växer ytterligare genom etablering i Sydsverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-24 09:00 CEST - Motum AB

Motum-koncernen växer ytterligare genom en nyetablering i sydöstra Sverige med bas i Karlskrona. Företaget har överenskommit med två välmeriterade profiler inom hissbranschen, Ingolf Svensson och Bo Wallman, att starta och driva verksamheten.

Motum erhåller kontrakt på hisservice från Botrygg AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-26 09:00 CET - Motum AB

Hisskoncernen Motum har ingått avtal om service av hissar i Botrygg AB:s fastigheter i Stockholm, Göteborg, Linköping, Norrköping och Örebro. Botrygg planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. I Botryggs bestånd finns även offentliga lokaler och logistikfastigheter. Avtalet är ett resultat av Motums satsning på servicemarknaden, som är ett av företagets kärnområden.

Motum växer i Stockholm genom förvärv av Hiss-Craft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-03 13:00 CET - Motum AB

Motum-koncernen, bestående av bl a ITK, Hissgruppen, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice och Nordisk Hiss, förvärvar Hiss-Craft i Sverige AB och stärker därmed sin position i Stockholmsområdet. Hiss-Craft omsätter ca 70 miljoner kronor och har sin verksamhet i Storstockholm med kontor i Täby.

Motum erhåller kontrakt på hisservice från Hemsö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-08 08:00 CEST - Motum AB

Hisskoncernen Motum har ingått avtal om service av hissar i Hemsö Fastighets AB:s fastigheter i Stockholm, Sigtuna, Norrtälje och Södertälje. Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar 300 fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Avtalet är ett resultat av Motums satsning på servicemarknaden, som är ett av företagets satsningsområden.

Motum vinner kontrakt på hisservice från Akademiska Hus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-08-19 08:00 CEST - Motum AB

Hisskoncernen Motum har ingått avtal om service av delar Akademiska Hus AB:s fastighetsbestånd i Stockholmsområdet. Det gäller drygt 200 hissar, bl a på Karolinska Institutet och i universitetsområdet. Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag med fokus på universitet och högskolor. Avtalet är ett resultat av Motums satsning på leveranskapacitet i Sveriges mest hisstäta område – Stockholm.

Motum växer vidare genom förvärv av Uppsala Lyftservice

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-24 15:43 CEST - Motum AB

Motum-koncernen, bestående av Hissgruppen, I.T.K. och Vinga Hiss, kompletterar nu sin verksamhet genom förvärv av Uppsala Lyftservice. Uppsala Lyftservice omsätter ca 20 MSEK med Uppsalaregionen och norra Stockholmsområdet som huvudsakligt verksamhetsområde.