Samtliga officerare förhandlar nu tillsammans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-28 10:22 CEST - Officersförbundet

2017-04-28 Sveriges officerare – yrkes- och reservofficerare – går nu samman i en förhandlingsorganisation. Det kommer att ge oss en starkare position när det gäller att tillvarata den militära personalens intressen och behov.

Nya avtal klara för Försvarsmakten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-10 14:16 CEST - Officersförbundet

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om nya avtal för ersättningar till Försvarsmaktens cirka 30 000 anställda. Avtalen ökar Försvarsmaktens tillgänglighet och ger personalen rimligare villkor.

Officersförbundet om vårändringsbudgeten: Mer pengar behövs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-13 14:40 CET - Officersförbundet

Officersförbundet välkomnar att 500 miljoner avdelas till försvaret i vårändringsbudgeten för 2017, varav cirka 400 miljoner till Försvarsmakten. Behoven är dock mångdubbelt större. 

Budgetunderlag påvisar försvarets underfinansiering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-28 10:32 CET - Officersförbundet

Försvarsmaktens budgetunderlag är tydligt med att det saknas minst 6,5 miljarder till och med 2020. Officersförbundet anser att det är bra att myndigheten är tydlig med bristerna, men påpekar att behovet av pengar är än större.

Militär personal har fortsatt att trygga Sverige ännu ett år – utan rimlig ersättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-22 11:13 CET - Officersförbundet

Officersförbundets medlemmar har blivit bättre på att försvara Sverige, det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 som publiceras idag. Vi har stärkt Försvarsmaktens operativa förmåga genom att utbilda, träna och öva oss.

Möt nordiska officerare i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-13 11:50 CEST - Officersförbundet

Försvarsmakterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland står alla inför samma utmaning: brist på pengar relativt de ökade krav som omvärldsläget ställer. Idag och imorgon samlas officerare från sex militära fackförbund i Stockholm för att diskutera läget.

Samtliga försvarsfack i gemensamt uttalande: Försvarsmakten säger upp avtal och riskerar försvarets attraktionskraft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-23 12:03 CEST - Officersförbundet

Försvarsmakten har idag sagt upp två för verksamheten centrala avtal. Samtliga fackförbund i myndigheten beklagar Försvarsmaktens vägval och menar att det riskerar myndighetens förmåga att behålla och attrahera personal.

Officersförbundet om budgeten: Ansvarslöst att inte kraftigt öka försvarsbudgeten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-20 10:36 CEST - Officersförbundet

2016-09-20. I budgetpropositionen inför nästa år ges inte en försvaret en budgetökning i takt med säkerhetsläget, vilket är ansvarslöst, anser Officersförbundet

Militärer: Mitt förband klarar inte sin uppgift

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-04 16:00 CEST - Officersförbundet

2016-07-04 Åtta av tio militärer anser fortfarande att deras förband saknar materiel, utbildning eller personal för att lösa sina uppgifter. Det framkommer i Officersförbundets medlemsundersökning som presenteras imorgon i Almedalen.

Försvarsmakten vill ta 100 miljoner från de anställda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-01 14:30 CET - Officersförbundet

Officersförbundet är oenigt med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som inlämnas idag.Anledningen är myndighetens planer på att ta 100 miljoner från personalens ersättningar.