Bristfällig årsredovisning från Försvarsmakten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-23 08:00 CET - Officersförbundet

Officersförbundet är kritiskt till Försvarsmaktens nu inlämnade årsredovisning för 2015. Viktiga förhållanden rörande personal och ekonomi borde behandlas tydligare.

Officersförbundet välkomnar Micael Bydén till ÖB-posten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-11 12:16 CEST - Officersförbundet

2015-09-11Idag utnämnde regeringen Micael Bydén till Försvarsmaktens nästa ÖB. Officersförbundet uppfattar att regeringen har gjort ett bra val, men konstaterar att det är ett tufft uppdrag som vilar på hans axlar från den första oktober.

Officersförbundet kommenterar försvarspropositionen: Fortsatt underfinansiering och för låg ambitionsnivå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-04-23 14:27 CEST - Officersförbundet

Ambitionen i försvarspropositionen är för låg och dessutom är den underfinansierad. Det är Officersförbundets uppfattning om den inriktningsproposition för försvaret som presenterades idag.

Officersförbundets ordförande kommenterar gemensamt nordiskt uttalande: ”Sverige är sämst i den nordiska klassen”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-13 15:41 CET - Officersförbundet

2015-03-13 Idag riktar samtliga Nordiska officersförbund en gemensam uppmaning till politikerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge att vakna och börja ta försvaret på allvar.

Nordiska officerare i gemensamt upprop: Politiker: ta ert ansvar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-13 13:34 CET - Officersförbundet

Den nordiska officersalliansen (NOA) som representerar över 30 000 medlemmar anställda i de nordiska ländernas försvarsmakter, kan inte längre stå upp för försvarsförmågan i våra respektive länder.

Tydligt underlag lägger ansvaret hos försvarspolitikerna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-16 13:49 CET - Officersförbundet

Ett underlag som är tydligt med att politikerna måste börja ta sitt ansvar för att skapa balans mellan uppgifter och resurser inom försvaret. Det är Officersförbundets syn på Försvarsmaktens underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

Återinförd plikt kan riskera försvarets omställning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-11 14:18 CET - Officersförbundet

Regeringen beslutade idag att återinföra pliktlagen för deltagande i repetitionsövningar. Officersförbundet stödjer beslutet då det på kort sikt kommer att höja försvarets förmåga, men är oroade över att det på längre sikt kan riskera omställningen till ett anställt försvar.

Halmstadsofficer i Officersförbundets nya styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 15:51 CET - Officersförbundet

Idag valdes Gabriel Bris till ledamot i Officersförbundets styrelse. De viktigaste uppgifterna under den kommande treårsperioden blir att värna den svenska modellen och medverka till att försvaret erhåller balans mellan uppgifter och resurser.

Två norrbottningar i officersförbundets nya styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 15:48 CET - Officersförbundet

Officerarna Maria von Below, Luleå, och Håkan Jansson, Boden, omvaldes idag till ledamöter i Officersförbundets styrelse under den kommande mandatperioden om tre år.

Officer från Nynäshamn invald i Officersförbundets styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-20 15:21 CET - Officersförbundet

Susanne Nyberg, sjöofficer på Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga omvaldes idag till ledamot i Officersförbundets styrelse.