Det är illa ställt med utrustning för kvinnor i Försvarsmakten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-16 10:13 CET - Officersförbundet

Officersförbundet har genom åren fått signaler om att Försvarsmaktens utrustning inte fungerar fullt ut för de anställda kvinnorna. En undersökning bland förbundets medlemmar bekräftar dessa signaler.

Försvarsbudgeten 2014: Regeringen undviker verkligheten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-18 15:57 CEST - Officersförbundet

En budget som konsekvent fortsätter att undvika de svåra ekonomiska frågorna. De ekonomiska tillskott som ges är positiva, men löser inte de underliggande obalanserna, anser Officersförbundet.

Fortsatta soldatavhopp i försvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-10 12:40 CEST - Officersförbundet

Enligt Försvarsmaktens personalstatistik för det tredje kvartalet fortsätter soldaterna att lämna försvaret. Prognosen är att nästan var femte soldat (19%) kommer att ha har sagt upp sig vid årets slut. Det finns flera saker Försvarsmakten kan bli bättre på när det gäller soldaterna, men det viktigaste sättet att få soldaterna att stanna kvar är att höja deras löner, anser Officersförbundet.

Officersförbundet beklagar AD-dom

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-03 15:27 CEST - Officersförbundet

2012-10-03>Officersförbundets förlust i Arbetsdomstolen (AD) försvagar arbetstagarnas rättigheter på svensk arbetsmarknad. Det är Officersförbundets bedömning av dagens AD-dom rörande en officer som blev uppsagd av Försvarsmakten i samband med införandet av den internationella arbetsskyldigheten. Domen blir gällande för ytterligare sex uppsagda officerare.

Officersförbundet om budgetpropositionen: Nya nedskärningar kommer leda till haveri

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-20 15:08 CEST - Officersförbundet

En ökning av drygt 650 miljoner innan justering för inflation eller fördyring av försvarsmateriel. Löneökningar som ska tas inom ram. Det innebär ett kärvt år för Försvarsmakten även nästa år, bedömer Officersförbundet.

Sju av tio soldater har övervägt att lämna försvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-07-03 07:35 CEST - Officersförbundet

Förtroende för Försvarsmaktens ledning och regeringens försvarspolitik faller bland officerare och soldater. Sju av tio soldater har övervägt att sluta under det gånga året.

Dåliga officerslöner försvarshot

Pressmeddelanden - Publicerad: 2001-10-04 16:22 CEST - Officersförbundet