Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen i unikt samarbete kring språkutbildning för nyanlända läkare och sjuksköterskor.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 13:52 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens personalutskott har tagit beslut om att utöka och förlänga det framgångsrika projektet med språkutbildning i medicinsk svenska för nyanlända läkare. Utbildningen kommer nu också att omfatta sjuksköterskor och görs i samarbete med Arbetsförmedlingen.