Hög ambition för Västra Götalandsregionen som arbetsgivare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-15 14:08 CET - Västra Götalandsregionen

Vid Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskotts sammanträde den 15 mars beslutade utskottet bland annat att ställa sig bakom den inriktning som redovisas i plattformen för VGR:s arbetsgivarvarumärke. Denna syftar till att VGR ska öka förutsättningarna för att kunna behålla och rekrytera medarbetare nu och i framtiden.

Stor satsning på utbildning för att korta cancerköer i vården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-17 13:06 CET - Västra Götalandsregionen

Personalutskottet, PU, i Västra Götalandsregionen beslutade idag om en satsning på sjuksköterskor inom onkologisk strålterapi. Detta för att minska köerna i cancervården och kunna möta en större efterfrågan de kommande åren.

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-02 14:48 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015 har tilldelats Kultur i Väst för projektet Dirigent. Projektet är en dirigentkurs för kvinnliga orkestermusiker i åldrarna 15 till 25 år. Enligt juryn får Kultur i Väst priset bland annat för att dirigentkursen är en viktig satsning på unga kvinnor när de ska välja yrke och för att projektet utmanar etablerade normer, vilket är viktigt i arbetet med jämställdhet.

Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen i unikt samarbete kring språkutbildning för nyanlända läkare och sjuksköterskor.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 13:52 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens personalutskott har tagit beslut om att utöka och förlänga det framgångsrika projektet med språkutbildning i medicinsk svenska för nyanlända läkare. Utbildningen kommer nu också att omfatta sjuksköterskor och görs i samarbete med Arbetsförmedlingen.