Inbjudan - Biogasdagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-23 16:15 CEST - Kretslopp Sydost

Som en del i Kalmarsunds Hållbarhetsvecka hälsar vi välkomna till en nätverks- och temadag om biogas och den positiva utveckling som följer med den.