Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-30 09:00 CET - Statskontoret

Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan utvecklas.

Myndighetscheferna är ganska nöjda med regeringens styrning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-28 09:00 CET - Statskontoret

Statskontoret publicerar en undersökning om myndigheternas syn på regeringens styrning. Undersökningen har genomförts av fil. dr. Jenny de Fine Licht och professor Jon Pierre vid Göteborgs universitet, i samarbete med Statskontoret. Myndighetscheferna tycker överlag att regeringens styrning är tydlig och att regeringen visar förtroende för myndigheten. Samtidigt menar myndighetscheferna att samordningen inom Regeringskansliet behöver förbättras.

Färre levande njurdonatorer – åtgärder krävs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-11 06:02 CEST - Njurförbundet

Långa utredningstider, bristande rutiner i sjukvården och byråkratiskt krångel försvårar njurtransplantationer med levande donatorer. Sedan 2010 har andelen av levande donatorer per år minskat från drygt 45 procent till 30 procent 2015. Statistiken för första kvartalet visar att andelen t o m kan bli lägre i år.

Statssekreterare - politiska tjänstemän med stor makt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-17 09:31 CEST - Södertörns högskola

Sveriges departement leds av två parhästar - statsrådet som är minister i regeringen och statssekreteraren som agerar mer i det tysta. Anders Ivarsson Westerberg, lektor vid Södertörns högskola, har forskat om statssekreterarens roll och karriärvägar. Resultatet presenteras i boken ”Makthavare i ministerns skugga”.