8,5 miljoner ska göra Orust smart och bärkraftigt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-03 08:46 CEST - Västra Götalandsregionen

Orust och ön Hvaler i Norge ska bli klimatsmarta och mer självförsörjande genom ett brett treårigt forskningsprojekt byggt på lokalt engagemang. 

Kulturnämnden höjer ersättningarna till konstnärer i Västra Götaland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 07:13 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar närmre en miljon kronor till kulturverksamheter i Västra Götaland inom ramen för MU-avtalet. Totalt nio verksamheter i Västra Götaland ska nu arbeta för att förstärka medverkansersättning till konstnärer. På det här sättet stärks den samtida konsten.

Musikens svar på Gothia Cup

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 07:13 CEST - Västra Götalandsregionen

Vägen mot världens största musikläger för barn och unga fortsätter. Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar nu 1 500 000 kronor för att genomföra det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema 2017.

Västra Götalandsregionen satsar på festivaler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 07:13 CEST - Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden satsar 400 000 kronor på kursen Atelier for Young Festival Managers 2018. Kultur i Väst och Göteborg ska därmed få värdskapet för kursen 2018.

15 Mkr till skolan - elever i riskzonen ska fångas upp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-27 14:25 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Genom nya arbetssätt i grundskolan ska elever som visar tecken på att vara i riskzon fångas upp tidigt. Projektet Plug Innan är en del i den större kraftsamling som ska bryta den negativa trenden där allt färre avgångselever i åk 9 har behörighet till gymnasiet.

INBJUDAN: Nu sprider "Mot nya höjder ut sig" (rättelse)

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-13 15:33 CET - Region Kronoberg

Den 17 januari händer det, Mot nya höjder är på gång igen! Då ska nämligen vi och Tekniska museet skriva under en avsiktsförklaring. Tanken är att Mot nya höjders arbetssätt ska spridas nationellt. Vi berättar mer om hur när vi ses.

Statliga medel ska bidra till en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-13 11:21 CET - Region Kronoberg

Region Kronoberg tilldelas 5,2 miljoner kronor för att öka jämställdheten och mångfalden inom det regionala tillväxtarbetet. Pengarna kommer från Näringsdepartementet via Tillväxtverket för att öka kvinnor och mäns förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

Statliga medel ska bidra till en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-13 10:13 CET - Region Kronoberg

Region Kronoberg tilldelas 5,2 miljoner kronor för att öka jämställdheten och mångfalden inom det regionala tillväxtarbetet. Pengarna kommer från Näringsdepartementet via Tillväxtverket för att öka kvinnor och mäns förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

Ny cirkulär textilindustri växer fram i Västra Götaland – mitt i prick för Naturvårdsverkets förslag till regeringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-29 08:47 CEST - Västra Götalandsregionen

Naturvårdsverket levererar nu utredningen ”Förslag om hantering av textilier – redovisning av regeringsuppdrag” som syftar till minskad resursförbrukning av textilier.- Naturvårdsverket förslag för att nå målet ligger helt i linje med miljönämndens i Västra Götalandsregionens prioriteringar så den verkstad som Naturvårdsverket föreslår är redan igång i Västsverige, säger Helena L. Nilsson, miljöchef Västra Götalandsregionen.

Inbjudan till pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-20 09:38 CET - Västra Götalandsregionen

I våras hade de västsvenska företagen ljusa förhoppningar om utvecklingen av konjunkturläget inför det kommande halvåret. Har dessa infriats? Då räknade de flesta branscher med att nyanställa och positiva tongångar hördes framförallt inom industrin. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen även kommande halvår?