Region Kronoberg stöttar de regionala näringarna i coronakrisen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-30 11:29 CEST - Region Kronoberg

Regionala utvecklingsnämndens beslutade idag att ge riktade pengar till att utforska nya möjligheter i besöksnäringen och stödja företag i kris. Pengarna går till insatser i det helägda bolaget AB Destination Smaland och det delägda bolaget Almi Kronoberg AB. Dessutom fattades beslut kring insatser som bidrar till en hållbar omställning på längre sikt.

Västra Götaland fortfarande bland Sveriges bästa på bredbandsutbyggnad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-27 10:37 CET - Västra Götalandsregionen

Göteborg har kommit längst med 96 procent hushåll med bredband på 100 Mbit/s och är därmed den enda kommunen i Västra Götaland som ligger över målet till 2020 om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. Men Västra Götaland som helhet ligger ändå i topp.

Lokala företag hjälper vården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-20 11:33 CET - Region Kronoberg

Region Kronoberg har kontaktats av företag som vill skänka material för att vården ska klara coronautmaningen. Det handlar bland annat om ansiktsmasker och skyddsutrustning. De lokala företag som har hört av sig är Stoby Måleri och Beijer Byggmaterial AB i Växjö.

Västra Götalandsregionen stöttar näringslivet i Västsverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-19 15:46 CET - Västra Götalandsregionen

En snabb inbromsning i ekonomin slår extra hårt mot Västsverige. Västra Götalandsregionen (VGR) har det samordnande ansvaret för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken och arbetar nu för att dämpa de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för Västsveriges företag.

AV-Media Region Kronoberg ger stöd till fjärrundervisning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-17 16:29 CET - Region Kronoberg

Om länets skolor behöver hjälp med fjärrundervisning kan AV-Media Region Kronoberg hjälpa till.

Världens största glaskonferens ställs in

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-12 12:46 CET - Region Kronoberg

Sedan lång tid tillbaka har man planerat för GAS2020 i det småländska Glasriket. Arrangör är föreningen Glass Art Association med säte i USA i samarbete med den svenska projektägaren och Glasbruken.

Hur cykelvänlig är din arbetsplats?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-02 12:00 CET - Västra Götalandsregionen

Nu är det återigen dags för en ny omgång av Cykelvänlig arbetsplats. En tävling där arbetsplatser inspireras att bli mer cykelvänliga och har möjlighet att vinna titeln Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats. Syftet med tävlingen är att få fler att cykla till och från jobbet genom att arbetsgivaren arbetar med att underlätta för sina medarbetare att ta cykeln.

Pressinbjudan till konferens: Tillsammans för fullföljda studier

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-24 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

2019 var det 3151 ungdomar som gick ut skolan i Västra Götaland, utan behörighet till gymnasiet. Skillnaderna i skolresultat mellan olika kommuner och skolor är stora. Det finns även skillnader mellan pojkar och flickor och vi ser att föräldrars utbildningsnivå samt eventuell migrationsbakgrund har betydelse för barnens skolresultat. Att barn och unga går ur skolan med fullföljda studier är inte enbart en skolfråga utan en samhällsutmaning, därför behöver aktörer i regionen kraftsamla – tillsammans. Det är temat på årets konferens.

Gör en klimatinsats - låna en hopfällbar cykel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-03 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Nu är ansökan till vårens omgång av BussOhoj! öppen, satsningen på hållbara resor med vikcyklar för dig som vill förändra dina resvanor. Satsningen är en del av Hållbart resande västs arbete för att minska klimatpåverkan från våra resor.

Hälsa på lika villkor?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-03 06:30 CET - Västra Götalandsregionen

Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.