Här är vinnarna av Cykelvänlig arbetsplats 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-07 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Årets cykelvänligaste arbetsplats heter DH Solutions i Halmstad. De har långsiktigt och målmedvetet arbetat för att skapa förutsättningar för cykling till och i jobbet. Utmärkelsen Årets raket går till Kommunrehab i Vänersborg för sitt idoga arbete med att göra det enkelt att cykla i tjänsten. Årets nykomling är Länsstyrelsen i Västra Götaland som satsat stenhårt för att göra samtliga sina arbetsplatser i länet cykelvänliga.

Västra Götalandsregionens kulturbudget för 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-13 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden har fastställt budget för 2019. I fokus är integration, framtagande av ny kulturstrategi för 2020-2023 och översyn av förvaltningar. Bland satsningarna nästa år syns bland annat medie- och informationskunnighet, danslyft och cirkus.

Ökad samverkan och samtal ska minska ungdomarnas oro, våld och kriminalitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-05 07:15 CET - Västra Götalandsregionen

Fryshuset Väst har arbetat länge med unga som befinner sig i utanförskap och med unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och i destruktiva miljöer. Det har dock saknats ett konkret våldsförebyggande arbetssätt och ett material som går att sprida och överföra till nya platser. Nu har Fryshuset Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att bland annat ta fram ett metodmaterial med fokus på maskulinitetsnormer och en stödchatt för ungdomar som behöver tala om social oro, våld och kriminalitet.

Kultursatsning med pilotprojekt inom digitalisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-02 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering för konstnärlig- och kulturell utveckling. Pilotprojekten ska bidra till att utveckla interaktivitet och medskapandeprocesser, bidra till nyskapande och ökad tillgänglighet.

De får Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-01 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden har beviljat kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) till 17 organisationer på sammanlagt 7 875 000 kronor.

Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-31 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.

Mobilapp och ny hemsida ska förbättra stödsamtalen till Tjejjouren Väst

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-25 07:30 CEST - Västra Götalandsregionen

Tjejjouren Väst arbetar sedan åtta år tillbaka med insatser för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos tjejer och unga kvinnor. Nu har Tjejjouren Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att utveckla sin hemsida och sin mobilapp.

Kraftsamling fullföljda studier imponerar i Europa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-17 07:30 CEST - Västra Götalandsregionen

”Changing cities to change the world!” var konferestiteln på WHO Healthy Cities Networks 30-årsjubileum. Cirka 600 personer från främst Europa deltog på konferensen som hölls i en av medlemsstäderna; Belfast på Nordirland den 1–4 oktober. Västra Götalandsregionen var på plats och presenterade vårt arbete Kraftsamling fullföljda studier.

Studie visar: stor potential att lösa transportbehovet – med cykel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-08 07:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Vardagspendlingen till jobb och skolor i Västra Götaland har stor potential att bli mer hållbar än vad den är idag. Det visar Potentialstudien för gång, cykel och elcykling, som har genomförts under våren 2018 på uppdrag av Hållbart resande väst.

Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-01 07:30 CEST - Västra Götalandsregionen

När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.