Kommunikationschef på Riksteatern Årets alumn 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-30 08:00 CET - Södertörns högskola

Södertörns högskola har utsett Årets alumn 2019 och inledningen på juryns motivering talar sitt tydliga språk: ”…kommunikationsstrategen med det stora hjärtat och den orubbliga tron på allas lika rätt och förmåga. I närmare två decennier har hon med entusiasm och engagemang verkat för att stärka människors möjligheter i samhället…” I år går utmärkelsen till Riksteaterns kommunikationschef, Maureen Odora Hoppers.