Ny DNA-teknik upptäcker cancer och utreder brott

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-18 08:00 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En ny, högkänslig DNA-teknik ger analyser som är upp till tusen gånger känsligare än dagens metoder och möjliggör tidig upptäckt av cancer och avstötningsreaktion efter organtransplantation samt hjälper polisen att utreda brott. Projektet koordineras av RISE i samarbete med institut, akademi, sjukvård och näringslivet. Nu har projektet beviljats bidrag från Vinnova på 20 Mkr för en bredare tillämpning och implementering.

Nu erbjuds alla gravida tidigt ultraljud

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-18 10:35 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bättre datering och jämlikare vård är två av vinsterna när Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu erbjuder alla gravida kvinnor i Göteborg ett tidigt ultraljud från graviditetsvecka 13. 

Samtalsgrupper ökar tryggheten för patienter med könsdysfori

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-14 13:27 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sedan 2015 erbjuder Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samverkan med Lundströmmottagningen och Kompetenscentrum, stöd i samtalsgrupper för patienter och närstående som genomgår utredning och behandling för könsdysfori. Målet är att stärka patienter och närstående, öka tryggheten och kunskapen inför en livslång könsbekräftande behandling. 

Ny teledermatologisk teknik ger snabbare vård för patienter med misstänkta hudförändringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-10 10:56 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sedan början av året skickar Närhälsans vårdcentraler bildremisser på misstänkta hudförändringar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det ökar förutsättningarna att upptäcka elakartade tumörer i god tid och patienter får snabbare tillgång till specialistvård.

Sjukhusdirektör Barbro Fridén går vidare till nytt uppdrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-10 10:07 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barbro Fridén kommer inom kort lämna sitt uppdrag som sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och anta nya arbetsuppgifter. Skiftet sker efter sommaren och rekrytering av ersättare har inletts. 

Förstärkning av förlossnings- och kvinnosjukvården – klartecken att profilera sjukhus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-26 08:54 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En förstärkning av förlossnings- och kvinnosjukvården med ett kvinnosjukhus, samt ett rörelseorganens sjukhus. Det är visionen för Östra sjukhuset respektive Mölndals sjukhus som nu blir verklighet.

Patient vårdas efter att ha insjuknat i lassafeber

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-01 14:46 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En patient som insjuknat i Lassafeber vårdas just nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hålls isolerad enligt de rutiner som finns på sjukhuset. Personen insjuknade efter en resa i Västafrika där Lassafeber förekommer. 

Ny avdelning för vuxna med ätstörningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-08 07:34 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu öppnar en helt ny vårdavdelning för patienter med ätstörningar på Högsbo sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Satsningen har gjorts för att förbättra vården för vuxna patienter med ätstörningar och erbjuda vård närmare hemmet.

Forskare i Göteborg bakom ny medicin vid Addisons sjukdom - Höjd livskvalitet hos flertalet patienter, visar ny studie

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-11 08:55 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patienter som behandlas för primär binjurebarksvikt, eller Addisons sjukdom, har i studier visat sig ha försämrad livskvalitet med trötthet, ångest och sjukfrånvaro från jobbet.De patienter som står på ett nytt läkemedel, som forskats fram vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har avsevärt bättre livskvalitet jämfört med de som står på konventionell behandling enligt en ny studie som presenteras på en internationell kongress i Milano[1].

Premiär för Östra sjukhusets nya akutmottagning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-29 12:05 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset