Ny satsning ger Västra Götaland frontposition i lantbrukets digitalisering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-02 15:35 CEST - Västra Götalandsregionen

Redan idag används avancerad teknik för automatisk styrning av traktorer, övervakning av kor som ska kalva och djur som väger sig själva. Förutsättningarna ska nu bli ännu bättre för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa smarta tekniklösningar för en effektiv, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Västra Götalandsregionen satsar på att föra samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk. Satsningen sker i samverkan mellan flera tunga aktörer i Skaraborg.

Smart upphandling och energioptimering gav VGR:s miljöstipendium

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-16 16:01 CEST - Västra Götalandsregionen

Drastiskt minskad resursanvändning genom upphandling av färdiga operationsset och halverad energinota på Mariestads sjukhus gav Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2017. 

Sammanträde med östra hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 april 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-25 15:40 CEST - Västra Götalandsregionen

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat om delårsrapport för mars 2017.

Fortsatt satsning i Skara för lantbruksnäringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-09 15:05 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har träffat en ny sexårig avsiktsförklaring om en gemensam satsning på forskning och utveckling i Skara.

Årsredovisning östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-27 12:00 CET - Västra Götalandsregionen

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat om årsredovisning för 2016. Resultatet innebär ett överskott på 7,5 miljoner kronor.

Budget 2017 östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-24 16:38 CET - Västra Götalandsregionen

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om budget för 2017. Nämnden fortsätter arbetet mot målet att invånarna ska ha Sveriges bästa hälsa 2020.

Beslut om närsjukvårdscentrum och folkhälsopris Skaraborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-27 13:58 CEST - Västra Götalandsregionen

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om projektplan för ett kommande närsjukvårdscentrum i Mariestad. Närsjukvårdscentrum ska göra att en större del av vårdkontakterna sker nära eller i patientens hem.

Arbetet med att skapa närsjukvårdscentrum i Mariestad har startat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-28 14:47 CEST - Västra Götalandsregionen

Närsjukvårdscentrum i Mariestad börjar ta form. Den politiska styrgruppen som ska leda arbetet har idag haft sitt första möte och man är överens om att arbetet ska hålla hög takt under hösten.

Mellanvårdsplatser i Mariestad öppnar i augusti

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-21 15:23 CEST - Västra Götalandsregionen

I maj beslutade östra hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla ett närsjukvårdscentrum i Mariestad, och att öppna mellanvårdsplatser vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad. Vid sammanträdet i dag beslutades om tilläggsöverenskommelse för de insatser som behöver göras under 2016.

Det västsvenska näringslivet går på högvarv- full fart i fordonsindustrin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-20 11:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan