Hög andel elever med gymnasieexamen i Timrå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-01 16:22 CET - Timrå kommun

Över rikssnittet och högt i jämförelse med länets kommuner – 97 % tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2020/2021. Samtidigt ökar andelen elever i årskurs 6 som når målen i alla ämnen. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning klar – bra betyg till Timråskolor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-28 07:00 CET - Timrå kommun

Under hösten 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden kvalitetsgranskning på fem av nio grundskolor i Timrå. Nu har samtliga beslut på enhetsnivå kommit – på flera områden får Timråskolorna högsta betyg.

Timrå kommun får godkänt av Skolinspektionen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-17 06:00 CET - Timrå kommun

Timrå kommun uppfyller Skolinspektionens krav på styrning och utveckling av förskoleklass, grundskola och gymnasieskola på huvudmannanivå. Det visar de två beslut som nu är klara efter tillsyn av huvudman 2018.

Timrå samarbetar för att digitalisera skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-25 08:00 CEST - Timrå kommun

Timrå går samman med Mittuniversitetet samt Sundsvall och Härnösand för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans satsas fyra miljoner kronor för att finansiera doktorand inom skolområdet och en ny doktorand ska rekryteras.

Timrås skolresultat fortsätter att öka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-20 16:54 CEST - Timrå kommun

För tredje året i rad ökar Timrås skolresultat! Fler niondeklassare i Timrå kommun har behörighet till gymnasiet, och det genomsnittliga meritvärdet ökar.

Invigning av Timrå Värdshus nya lokaler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-09 16:30 CET - Timrå kommun

Från gym till skolverksamhet – efter en hösttermin av intensivt ombyggnadsarbete är Timrå Värdshus redo att tas i bruk. Idag invigdes Värdshusets nya lokaler.

Företagsklimatet - lågtryck i Sverige och högtryck i Timrå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-25 05:48 CEST - Timrå kommun

Den 24 maj släppte Svenskt näringsliv svaren på årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. Timrå kommun utmärker sig som en de få kommuner som förbättrat sitt sammanfattade resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. – Jättekul och en indikation på att vi är på rätt väg i kommunen. Betyget är ett resultat av de samlade ansträngningarna i kommunens förvaltningar, säger Peter Germer, näringslivschef i Timrå kommun.

Lärarkonvent på Söråkers Folkets Hus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-04 05:45 CET - Timrå kommun

Nu är det snart dags att rulla ut den röda mattan på Söråkers Folkets hus. Den 14 och 18 mars anordnar Söråkers skola Lärarkonventet för lärare/pedagoger som vill arbeta på en modern skola och en trivsam arbetsplats.

Ny matsal på Söråkers skola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-11 10:36 CET - Timrå kommun

Kultur- och teknikförvaltningen planerar att genomföra nybyggnation av kök och matsal vid Söråkers skola samt ny tillfartsväg, avlämningsplats och utökning av parkeringsplatser i två etapper.

Ombyggnation av vinkelbyggnaden på Ala skola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-11 10:26 CET - Timrå kommun

Kultur- och teknikförvaltningen utför den andra etappen av ombyggnadsarbeten i den så kallade vinkelbyggnaden. Första etappen började redan 2013.