Brist på sjuksköterskor har skapat allvarlig konsekvens för njursjuka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-23 06:00 CEST - Njurförbundet

Under lång tid har det varit en turbulent personalsituation vid flera av landets dialysmottagningar.

Färre levande njurdonatorer – åtgärder krävs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-11 06:02 CEST - Njurförbundet

Långa utredningstider, bristande rutiner i sjukvården och byråkratiskt krångel försvårar njurtransplantationer med levande donatorer. Sedan 2010 har andelen av levande donatorer per år minskat från drygt 45 procent till 30 procent 2015. Statistiken för första kvartalet visar att andelen t o m kan bli lägre i år.

Skolhälsovården riskerar missa barn med njurproblem

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-10 05:30 CET - Njurförbundet

VÄRLDSNJURDAGEN 10 MARS

Hedersutmärkelse för transplantationer med levande givare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-08 00:19 CEST - Njurförbundet

1964 genomfördes den första njurtransplantationen i Sverige. Mottagaren var 14-årige Tommy Andersson som fick pappa Göstas ena njure. Sedan dess har nära 15 000 njurtransplantationer genomförts. En dryg tredjedel sker med en levande givare. Övriga sker med njurar från avlidna. De levande givarnas insatser saknar annan jämförelse. På grund av organbristen har de levande givarna mycket stor betydelse för njursjuka och för sjukvården i Sverige.

Anders Miltons förslag tillmötesgår människors vilja att få donera organ och ge fler möjlighet att överleva

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-30 00:03 CEST - Njurförbundet

Idag överlämnar Anders Milton sina förslag från den statliga Donationsutredningen till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Problemen som utgjort hinder för organdonation har under många år uppmärksammats av bland annat Livet som Gåva, företrädare för etik, politik och hälso- och sjukvård.

RBU kommenterar Socialstyrelserapport: Kommunerna misshandlar LSS!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-02 14:49 CEST - RBU

Kommuner i Sverige har själva hittat på egna regler för hur personlig assistans ska beviljas. Det framgår av en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort på regeringens uppdrag.

Njurtransplantationer bör ingå i rikssjukvården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-04 06:15 CEST - Njurförbundet

Fakta:

Organdonationer All time high under 2014

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-01-07 06:02 CET - Njurförbundet

Antalet organdonationer under 2014 har aldrig tidigare varit så många redovisar Svensk Transplantationsförening i sin årliga statistik. 166 organdonationer under 2014 i jämförelse med 151 året innan. Stockholmsregionen utmärker sig och redovisar den absolut största ökningen med 15 fler donatorer under 2014, en ökning med nära 60 procent. 19 fler njurtransplantationer utfördes i landet under 2014 och det totala antalet hamnade på 440. Av dessa utfördes 151 med en levande givare vilket motsvarar 34 procent av det totala antalet njurtransplantationer.

Hedersutmärkelse för organdonation överlämnas av Prins Daniel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-19 18:31 CEST - Njurförbundet

IVO bör ta över Lex Bobby-utredningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-29 09:00 CEST - Statskontoret